ΥΠΕΝ: Διαγωνισμός για σύμβουλο στα προγράμματα επιδότησης ηλεκτροκίνησης

ΥΠΕΝ: Διαγωνισμός για σύμβουλο στα προγράμματα επιδότησης ηλεκτροκίνησης
Τετάρτη, 20/10/2021 - 21:02

Σε ανοικτό διαγωνισμό προχωρά το ΥΠΕΝ για σύμβουλο στη διαχείριση προγραμμάτων επιδότησης που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, οι υπηρεσίες του αναδόχου θα έχουν διάρκεια τριών ετών με δικαίωμα προαίρεσης δύο ετών σε περίπτωση αύξησης έως και 50% των οφελουμένων ή σε περίπτωση νέων μελλοντικών δράσεων/προγραμμάτων με συναφές αντικείμενο.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ