Κιακίδης (ΝΕΡ): Η τριπλή πρόταση για έργα σε ΑΠΕ, εξοικονόμηση και αέριο

Κιακίδης (ΝΕΡ): Η τριπλή πρόταση για έργα σε ΑΠΕ, εξοικονόμηση και αέριο
Πέμπτη, 14/10/2021 - 21:52

Η New Energy Partners επενδύει σε όλο το φάσμα των ΑΠΕ, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στο φυσικό αέριο και στις νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με τον ιδρυτικό εταίρο, Θεόδωρο Κιακίδη, που έκανε σχετική παρουσίαση στο Renewable & Storage Forum.

Η επενδυτική της στρατηγική αφορά έτοιμα προς κατασκευή έργα σε ώριμο στάδιο, ευέλικτα εργαλεία και τη δόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων με τις επιχειρήσεις σε όλους αυτούς τους τομείς.

Ως εκ τούτου, τόνισε ότι η NEP παρέχει μια τριπλή επιτυχή πρόταση για τους κατασκευαστές, τους επενδυτές και το περιβάλλον.

Πηγή energypress.gr