Δήλωση Γιάννη Γιαρέντη για το δελτίο ΕΛΑΠΕ για τον Ιούνιο–Ιούλιο.

Δήλωση Γιάννη Γιαρέντη για το δελτίο ΕΛΑΠΕ για τον Ιούνιο–Ιούλιο.
Τετάρτη, 13/10/2021 - 16:37

Η δίμηνη έκδοση του ΔΕΛΤΙΟΥ έρχεται να επιβεβαιώσει την αισιοδοξία μας για την σταθερή θετική εικόνα του Λογαριασμού των ΑΠΕ. Δείχνει την θετική εικόνα που έχει διαμορφωθεί για το μέλλοντου Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ.

Έχουμεκαταγράψει τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα μέχρι και τον Ιούλιο, ενώ έχουμε ενσωματώσει τα έσοδα από την αγορά μέχρι και το Σεπτέμβριο, αφού έχουν ήδη καταγραφεί και κεφαλαιοποιηθεί.

Η διαφορά με το προηγούμενο δελτίο είναι σημαντική και έχει προκύψει από την ανοδικήπορεία της αγοράς. Ταυτόχρονα έχουν ενσωματωθεί και οι εισροές από την θετική υπερ. του ΕΛΑΠΕ των συμβάσεων ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ.

Η σημερινή εκτίμηση μας για το σωρευτικό ισοζύγιο του ΕΛΑΠΕ στο κλείσιμο της χρονιάς ανέρχεται στα 265 εκατομμύρια. Σε αυτό το θετικό αποτέλεσμασυνυπολογίζονται 35 εκατ. από τα έσοδα από τις βεβαιώσεις παραγωγού, τα 92 εκατ. απότο πράσινο τέλος του DIESEL , αλλά και τα 70 εκατ. που αποτελούν το αποθεματικό ασφάλειας.

Οι ρύποι εξακολουθούν την ανοδική πορεία τους και η εκτίμηση μας είναι συγκρατημένα αισιόδοξη. Και όλα αυτά με εισροές από τα δικαιώματα ρύπων στο 60%.

Κλείνοντας , θέλω να δηλώσω ότι η ανάθεση στον ΔΑΠΕΕΠ της διαχείρισης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης αποτελεί την απόλυτη επιβράβευση των προσπαθειών μας στην κατεύθυνση της Πράσινης μετάβασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ