Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές στη μετοχή της ΔΕΗ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές στη μετοχή της ΔΕΗ
Παρασκευή, 01/10/2021 - 21:36

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν μπει οι πρόσφατες συναλλαγές στη μετοχή της ΔΕΗ μετά και τα σχετικά δημοσιεύματα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει ότι ενεργεί πάντοτε εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών και πλαισίων που καθορίζει η νομοθεσία και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Οι υπηρεσίες της εποπτεύουν και παρακολουθούν όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο εύρος των αρμοδιοτήτων της και ιδιαιτέρως τις χρηματιστηριακές συναλλαγές όταν συντρέχουν σημαντικά εταιρικά γεγονότα.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, σε συνεργασία και με άλλες εποπτικές αρχές εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, αξιολογούνται, ερευνώνται διεξοδικά και εφόσον διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις επιβάλλονται οι δέουσες από τη νομοθεσία κυρώσεις.