Σε εφαρμογή η σύζευξη των Ενδοημερήσιων Αγορών Ελλάδας-Ιταλίας-Σλοβενίας

Σε εφαρμογή η σύζευξη των Ενδοημερήσιων Αγορών Ελλάδας-Ιταλίας-Σλοβενίας
Τετάρτη, 22/09/2021 - 21:32

Σε εφαρμογή τέθηκε από χθες Τρίτη 21 Σεπτεμβριου 2021 η σύζευξη των Ενδοημερήσιων Αγορών Ελλάδας-Ιταλίας-Σλοβενίας.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την εγκαθίδρυση μιας ενιαίας πανευρωπαϊκής αγοράς με την ελληνική αγορά να αποτελεί μέρος αυτής.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕ, η 22α Σεπτεμβρίου 2021 ορίζεται ως πρώτη Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης D, της συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς μέσω των Συμπληρωματικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών.

 
Η ΡΑΕ ανακοίνωσε την απόφασή της 701/2021 για την ημερομηνία έναρξης της σύζευξης της ελληνικής ενδοημερήσιας αγοράς στα ιταλικά σύνορα, μετά από σύσταση του Ομίλου Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Όμιλος HenEx) και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.).
 
Η απόφαση 701/2021 της ΡΑΕ ακολουθεί το σχέδιο CRIDA όπως εγκρίθηκε μέσω συντονισμένης απόφασης των αρμόδιων εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ανατρέξτε στην απόφαση RAE 440/2019, GG B '1651/14.05.2019) καθώς και στη δήλωση κανονιστικών, συμβατικών και τεχνικών ετοιμότητα από τον ΔΣΜ (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) και την ελληνική NEMO και CCP (Ομάδα HEnEx)