Ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών: Στο Ταμείο Ανάκαμψης με 164,5 εκατ. ευρώ

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών: Στο Ταμείο Ανάκαμψης με 164,5 εκατ. ευρώ
Πέμπτη, 16/09/2021 - 22:59

Στο Ταμείο Ανάκαμψης με πόρους ύψους 164,5 εκατ. ευρώ εντάσσονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και τα έργα αναβάθμισης του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με χθεσινό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών) προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων υποβάλλεται η πρόταση ένταξης ως νέου έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης η «προώθηση ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών και αναβάθμιση του Συστήματος Μεταφοράς».

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 164.519.311,90 ευρώ και οι πιστώσεις ανά έτος που προβλέπονται με βάση τον πίνακα κατανομής είναι:

Για το 2021: 17.309.262,75 ευρώ

Για το 2022: 48.498.462 ευρώ

Για το 2023: 10.265.671,43 ευρώ

Για το 2024: 24.541.262,70 ευρώ

Έτσι, για την περίοδο 2021-2024 προβλέπονται συνολικά πιστώσεις ύψους 100.614.658,88 ευρώ.

Η προώθηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης και του ΥΠΕΝ, δεδομένου ότι θα συμβάλει καθοριστικά αφενός στην ενεργειακή κάλυψη και ασφάλεια τους, αφετέρου στην αποκλιμάκωση των ιδιαίτερα υψηλών χρεώσεων ΥΚΩ.

Ποια έργα «τρέχουν»

Όπως είναι γνωστό, έχει ήδη ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου εισφέροντας πλέον 150 MW και καλύπτοντας έτσι περίπου το 34% των αναγκών της Μεγαλονήσου σε ρεύμα. Είναι ενδεικτικό ότι η εξοικονόμηση των ΥΚΩ για το 2022 υπολογίζεται σε 380 εκατ. ευρώ, όσο δηλαδή κόστισε η «μικρή διασύνδεση» γεγονός που σημαίνει ότι το έργο θα αποσβεστεί σε μόλις ένα έτος. Παράλληλα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην έγκαιρη υλοποίηση της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.

Το έργο, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ υλοποιείται από την 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη Interconnection» και η χρηματοδότησή του στηρίζεται σε ίδια κεφάλαια (200 εκατ. ευρώ), τραπεζικό δανεισμό, ύψους 400 εκατ. ευρώ (από τη Eurobank και την ΕΤΕπ), ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 400 εκατ. ευρώ, θα αξιοποιηθούν διαθέσιμα εργαλεία στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης Ελλάδας και Ε.Ε.

Το project για το «μεγάλο καλώδιο» της Κρήτης έχει ως ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023. Μόλις πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η συμβασιοποίηση του υποέργου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Σαντορίνης με το ηπειρωτικό σύστημα, σηματοδοτώντας την έναρξη της υλοποίησης της Δ’ φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου διασύνδεσης της Σαντορίνης με την ήδη διασυνδεδεμένη Νάξο, ενώ στο πλαίσιο της Δ’ Φάσης, προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς οι διαδικασίες και για τα υπόλοιπα έργα, στα νησιά των Νοτιοδυτικών Κυκλάδων.

Προσωρινός ανάδοχος για το καλωδιακό τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Σαντορίνης-Νάξου, με αρχικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, αναδείχθηκε η Hellenic Cables, η οποία μειοδότησε με προσφερόμενο τίμημα 79,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η ενσωμάτωση της Σαντορίνης στο Σύστημα Υψηλής Τάσης, μέσω Νάξου, εντάσσεται στη Δ’ Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κυκλάδων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2024.

Στο πλαίσιο της Δ’ Φάσης, η ηλεκτρική διασύνδεση των Νότιων και Δυτικών Κυκλάδων με το ΕΣΜΗΕ θα πραγματοποιηθεί μέσω υποβρυχίων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος, μήκους περίπου 353,2 χλμ. και υπογείων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος, μήκους περίπου 19,6 χλμ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο βασικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

Νάξος–Σαντορίνη: Διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

Σαντορίνη–Φολέγανδρος: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

Φολέγανδρος–Μήλος: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

Μήλος–Σέριφος: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

Σέριφος–Λαύριο: διασύνδεση με υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο Ε.Ρ. XLPE 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200 MVA.

Κατασκευή 4 νέων υποσταθμών 150/20 kV κλειστού τύπου GIS στα νησιά Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο, Σέριφο.

Τα επόμενα μεγάλα projects

Τα επόμενα μεγάλα projects ηλεκτρικών διασυνδέσεων περιλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα με προϋπολογιζόμενο κόστος 1,46 δις ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027 καθώς και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, με προϋπολογιζόμενο κόστος περί τα 887 εκατ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029.

Το έργο των Δωδεκανήσων αφορά τη διασύνδεση με το ΕΣΜΗΕ της ομάδας των νησιών του Νοτιοανατολικού Αιγαίου η οποία περιλαμβάνει τα έξι αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα: Κάρπαθος (Κάσος διασύνδεση υπό ΜΤ), Ρόδος (Χάλκη διασύνδεση υπό ΜΤ), Σύμη, Κως- Κάλυμνος (Ψέριμος, Τέλενδος, Νίσυρος, Τήλος, Λέρος, Λειψοί, Γυαλί διασύνδεση υπό ΜΤ), Πάτμος και Αρκιοί (Μαράθι διασύνδεση υπό ΜΤ).

Ως βέλτιστη λύση προκρίθηκε η διασύνδεσή τους απ’ ευθείας από το ΕΣΜΗΕ με σύνδεσμο HVDC μεταφορικής ικανότητας 2 x 450 MW, μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί ένας ισχυρός δρόμος τροφοδότησης τους, ενώ θα επιτραπεί και η μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ.

Ο σχεδιασμός του έργου διαμορφώθηκε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και στο πλαίσιο αυτό, οι νέοι Υποσταθμοί έχουν χωροθετηθεί πλησίον του αιγιαλού ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατό η κατασκευή εναέριων γραμμών, ενώ η διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους και με το Ηπειρωτικό Σύστημα προβλέπεται να γίνει μέσω υποβρυχίων καλωδίων.

Ειδικά για τη διασύνδεση Κω-Ρόδου εκτός από τη βασική θαλάσσια όδευση που προκρίνεται (ανατολική όδευση) μήκους 100 χλμ περίπου, εξετάζεται,- λόγω αυξημένης πιθανότητας ύπαρξης θερμικών πεδίων που ενδεχομένως εμποδίσουν την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων-, ως εναλλακτική η όδευση δυτικά της Κω (δυτική όδευση) μεγαλύτερου συνολικού μήκους (περί τα 145 χλμ). Η οριστικοποίηση του σχεδιασμού θα γίνει βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας βυθού.

Όσον αφορά τη διασύνδεση των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου το έργο περιλαμβάνει τα οκτώ αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα Λήμνου, Άγιου Ευστρατίου, Σκύρου, Λέσβου, Χίου (Ψαρών), Σάμου (Φούρνων – Θύμαινας), Ικαρίας και Αγαθονησίου.

Το έργο αποτελεί συνέχεια της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και σύμφωνα με τα αποτελέσματα αναλυτικής διερεύνησης, ως βέλτιστη λύση προκρίνεται η διασύνδεση να πραγματοποιηθεί αμφίπλευρα, δηλαδή με ένα κύκλωμα στο ΚΥΤ Ν. Σάντας και με ένα κύκλωμα στο ΚΥΤ Αλιβερίου.

Συνολικά, προβλέπεται η κατασκευή πέντε νέων Υ/Σ 150kV κλειστού τύπου (GIS) για τις ανάγκες τροφοδότησης των φορτίων επί των νησιών Λήμνου, Λέσβου, Σκύρου, Χίου και Σάμου. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή 3 Υ/Σ ζεύξης (με στοιχεία αντιστάθμισης) στις περιοχές Θράκης προς Λήμνο, Εύβοιας προς Σκύρο και πλησίον του σημείου προσαιγιάλωσης στη Λέσβο των υποβρυχίων καλωδίων από Σκύρο, Λήμνο και Χίο.

Συντάκτης Σταύρος Γριμάνης, Πηγή insider.gr