ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος project 142 εκατ. ευρώ για τις περιφερειακές Δομές

ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος project 142 εκατ. ευρώ για τις περιφερειακές Δομές
Τετάρτη, 08/09/2021 - 21:37

Ο ομιλος ΤΕΡΝΑ ανακηρύχθηκε μειοδότης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», αρχικού προϋπολογισμού 142,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών και επιτροπών του υπουργείου Ασύλου και Μετανάστευσης, ο φορέας «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το συγκεκριμένο project, με προσφερόμενη τιμή στα 132.313.667,82 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση (Εμ) 7,10 % επί του προϋπολογισμού του Έργου και είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Υπενθυμίζεται ότι για το έργο αυτό στο τελικό του στάδιο είχαν δώσει προσφορές οι ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος και Intrakat με την πρώτη να δίνει προφανώς την καλύτερη τιμή (στην πορεία του διαγωνισμού για διάφορους λόγους είχαν αποκλειστεί η εταιρεία «Ecolog Deutschland GmbH – Εcolog Γερμανίας», οι Μηχανική, ΑΚΤΩΡ, ενώ παλιότερα είχε τεθεί εκτός και η ΕΚΤΕΡ).

Βάσει παλιότερης διακήρυξης του διαγωνισμού, η νέα Δομή στη νήσο Λέσβο θα κατασκευαστεί στην τοποθεσία Πλάτη - Βάστρια, Δημοτική ενότητα Λουτροπόλεως Θέρμης, Δήμου Μυτιλήνης και θα περιβληθεί από περιμετρική οδό για κυκλοφορία υπηρεσιακών– πυροσβεστικών οχημάτων πλάτους τουλάχιστον 8 μέτρων με ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλήρως περιφραγμένο και με έλεγχο πρόσβασης. Η δομή θα έχει χωρητικότητα: (α) γενικού πληθυσμού 1300 ατόμων, (β) ειδικών ομάδων 1700 ατόμων και (γ) προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης 2000 ατόμων. Η νέα Δομή θα αναπτυχθεί σε έκταση 240.100 m2 περίπου, τα κτίρια θα καταλαμβάνουν έκταση 41.250 m2 περίπου (δόμηση), ενώ προβλέπονται 4 γήπεδα και 4 παιδικές χαρές.

Η νέα Δομή στη νήσο Χίο θα χωροθετηθεί στην τοποθεσία Παχύ, Δημοτική ενότητα Ομηρούπολης, του Δήμου Χίου και θα περιβληθεί από περιμετρική οδό για κυκλοφορία υπηρεσιακών – πυροσβεστικών οχημάτων πλάτους 8 μέτρων με ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλήρως περιφραγμένο και με έλεγχο πρόσβασης. Η δομή θα έχει χωρητικότητα: (α) γενικού πληθυσμού 580 ατόμων, (β) ειδικών ομάδων 650 ατόμων και(γ) προαναχωρησιακού κέντρου κράτησης 570 ατόμων. Η νέα Δομή θα αναπτυχθεί σε έκταση συνολική ςεπιφάνειας 141.600 m2 περίπου, τα κτίρια θα καταλαμβάνουν έκταση 18.000m2 περίπου (δόμηση), ενώ προβλέπονται 3 παιδικές χαρές και 2 γήπεδα.

Το ΚΥΤ Φυλακίου χωροθετείται στην Κοινότητα Φυλακίου, Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου στο Δ. Ορεστιάδας, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και έχει σήμερα χωρητικότητα 330 ατόμων, ενώ το όμορο ΠΡΟΚΕΚΑ 370 ατόμων. Η αναβάθμιση αφορά σε έκταση επιφάνειας 33.718 m2 η οποία γειτνιάζει με το υφιστάμενο ΚΥΤ. Θα περιβληθεί από περιμετρική οδό πλάτους 8 μέτρων με ασφαλτοστρωμένο δρόμο με περίφραξη. Η επέκταση της Δομής αφορά χώρους δυναμικότητας 240 ατόμων σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης και 20 ατόμων σε χώρους καραντίνας. Τα κτίρια θα καταλαμβάνουν έκταση 6.400 m2 περίπου (δόμηση), ενώ προβλέπονται και επτά (7)μεταλλικά στέγαστρα των 300m2 έκαστο και τρία (3) γήπεδα. Θα υπάρχουν επιμέρους τμήματα με ξεχωριστές περιφράξεις και περιμετρικούς δρόμους.

Συντάκτης Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Πηγή insider.gr