ΡΑΕ: Ανέθεσε σε δικηγορική εταιρεία την εκπόνηση μελέτης για τους ΦΟΣΕ

ΡΑΕ: Ανέθεσε σε δικηγορική εταιρεία την εκπόνηση μελέτης για τους ΦΟΣΕ
Δευτέρα, 16/08/2021 - 20:11

Σε απευθείας ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία «KBVL Law Firm» προχώρησε η ΡΑΕ σχετικά με την εκπόνηση μελέτης για την «Διαμόρφωση νομικού πλαισίου για τους ΦΟΣΕ Απόκρισης Ζήτησης.

Το κόστος για την εκπόνηση της μελέτης υπολογίζεται σε 10.000 ευρώ + ΦΠΑ 24%, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια.

Ταυτόχρονα, η ΡΑΕ προχώρησε στη σύσταση επιτροπής παραλαβής, αποτελούμε από τα τακτικά μέλη:

Παναγιώτα Καπετανά, Πρόεδρο,

Ελευθερία Πάλλα, Μέλος,

Κωνσταντίνο Τασιόπουλο, Μέλος,

Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι εξής:

Γιάννης Χαραλαμπίδης

Άννα Γεωργιάδη

Αναστασία Παπαϊώαννου.