Εθελοντική Αιομοδοσία από τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ

Εθελοντική Αιομοδοσία από τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ
Τετάρτη, 13/09/2023 - 14:59

Τη Δευτέρα18 Σεπτεμβρίου 2023 από 8:30 το πρωί μέχρι13:00 το μεσημέρι, στο Ορ. Νοτίου Πεδίου

Η Τράπεζα Αίματος του ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ¨ διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία.

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα18 Σεπτεμβρίου 2023από 8:30το πρωί μέχρι13:00 το μεσημέρι, θα γίνει αιμοληψίαστο Ορ. Νοτίου Πεδίου,σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Γρεβενών.

Η παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων είναι απαραίτητη σ΄αυτή την κορυφαία πράξη ανθρωπιάς.

Σημείωση: Όσοι συμμετέχουν είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους τον ΑΜΚΑ ή την ταυτότητά τους