Η ΡΑΕ για ζητήματα επικαλύψεων κατά την αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού

Η ΡΑΕ για ζητήματα επικαλύψεων κατά την αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού
Πέμπτη, 16/02/2023 - 14:48

Σχετικά με τις επικαλύψεις που διαπιστώνονται μεταξύ των αιτήσεων για έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού και αιτήσεων ή Βεβαιώσεων Παραγωγού / Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής, ενημερώνονται οι κάτοχοιεν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμώνότι οι αιτήσεις για έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού οι οποίες παρουσιάζουν επικάλυψη με πολύγωνο αίτησης ή ήδη εκδοθείσας Βεβαίωσης Παραγωγού / Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγήςθα εκδοθούν ανεξαρτήτως επικάλυψης.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις επικαλύψεων η ΡΑΕ θα αιτηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος, ώστε να δύναται να εξετάσει τη δυνατότητα έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού.