ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για τη «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων» του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για τη «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων» του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
Δευτέρα, 18/09/2023 - 11:44

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 27 Ιανουαρίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στηδημόσια διαβούλευση σχετικά με τη «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων» του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

Ημερομηνία αποστολής:13.02.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-3545711

Αποστολέας:OMV Petrom