Πώς διαμορφώνεται η λιανική αγορά φυσικού αερίου

Πώς διαμορφώνεται η λιανική αγορά φυσικού αερίου
Τετάρτη, 31/05/2023 - 06:44

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές εξελίσσεται η λιανική αγορά φυσικού αερίου το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2023, στη λιανική αγορά φυσικού αερίου δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 24 Προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένου του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τον Μάρτιο, οι ZENIΘ και ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ διατηρούν την δεσπόζουσα θέση τους στην λιανική αγορά φυσικού αερίου, βάσει όγκου κατανάλωσης (387.289,01 MWh και 358.520,24 MWh αντίστοιχα), και πλήθους σημείων παράδοσης (293.252 και 154.311 σημεία αντίστοιχα).

Στο Δίκτυο Διανομής Αττικής, η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ συνεχίζει να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο βάσει όγκου κατανάλωσης (318.198,38 MWh) και σημείων παράδοσης (72,13%). Από την άλλη, η ΖΕΝΙΘ είναι ο δεσπόζων Προμηθευτής στα Δίκτυα Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας με 285.472 σημεία παράδοσης (72,55%) που αντιστοιχούν σε 361.617,013 MWh.

Στα Δίκτυα της ΔΕΔΑ(Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Άγιοι Θεόδωροι) σε αντίθεση με τα Δίκτυα Διανομής της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, η αγορά «μοιράζεται» σε περισσότερους Προμηθευτές στα Δίκτυα της ΔΕΔΑ (Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Άγιοι Θεόδωροι). το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά βάσει πλήθους των σημείων παράδοσης κατέχει η ΖΕΝΙΘ (19,33%), ενώ ως προς τον όγκο κατανάλωσης, η PROTERGIA είναι πρώτη με 33,36% (97.731,09 MWh).

Τέλος, στα Δίκτυα της HENGAS, συμμετέχουν τρεις Προμηθευτές. Η ΕΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εκπροσωπεί την πλειοψηφία των πελατών (579 σημεία και 605,54 MWh), ενώ τα μερίδιο της ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ και PROTERGIA βρίσκονται στα 10,76% (70 σημεία) και 0,154% (1 σημείο) βάσει σημείων παράδοσης, αντίστοιχα, και 7,5% (49,12 MWh) και 0,051% (0,33 MWh) βάσει όγκου κατανάλωσης, αντίστοιχα.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/05/2023 - 10:16