Τα έργα του ΔΕΣΦΑ που θα λάβουν χρηματόδοτηση από το ΠΔΕ

Τα έργα του ΔΕΣΦΑ που θα λάβουν χρηματόδοτηση από το ΠΔΕ
Τρίτη, 28/12/2021 - 22:24
Κτηριο ΔΕΣΦΑ επι της οδου Μεσογειων Φωτο/Χαρης Γκικας

Τέσσερα έργα αναμένεται του ΔΕΣΦΑ αναμένεται να λάβουν χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως προκύπτει από Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα δημοσιεύτηκε

Η χρηματοδότηση αφορά τα εξής έργα:

Σταθμός συμπίεση απαερίων ΥΦΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 12,8 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 60 % από το Π.Δ.Ε.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού συμπιεστών, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των απαερίων (boil-off gases, BOG) των κρυογενικών εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας (δεξαμενές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου).

Ο σταθμός αυτός θα παραλαμβάνει και θα συμπιέζει τα απαέρια που δημιουργούνται από την εξάτμιση του ΥΦΑ εντός των δεξαμενών και των σωληνώσεων του σταθμού και θα τα οδηγεί, μέσω του Μετρητικού Σταθμού Αγίας Τριάδας, στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει η σημερινή, αναγκαστική, καύση των απαερίων στον πυρσό της Ρεβυθούσας όταν ο σταθμός -λόγω χαμηλής ζήτησης - δε λειτουργεί για την τροφοδοσία του Συστήματος Μεταφοράς.

Το προτεινόμενο έργο πέραν της σημαντικής εξοικονόμησης ΥΦΑ και της μείωσης της τιμής προμήθειας για τους χρήστες του σταθμού της Ρεβυθούσας θα έχει και σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος εκμηδενίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα κατά την διάρκεια της μη λειτουργίας του σταθμού. Η ανάπτυξη της ανωτέρω υποδομής συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού φυσικού αερίου στη χώρα και στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 5 έτη.

Αναβάθμιση σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 16,1 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 46,9 % από το Π.Δ.Ε.

Λόγω της σύνδεσης του ΤΑP με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και προκειμένου να διασφαλιστεί η υδραυλική επάρκεια του δικτύου δημιουργήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του υφιστάμενου σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία με μία 3η μονάδα συμπίεσης παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με τις υφιστάμενες (στροβιλοσυμπιεστή).

Ειδικότερα, με την αναβάθμιση, ο Σταθμός θα διαθέτει τρεις (3) μονάδες συμπίεσης εκ των οποίων οι δύο θα λειτουργούν με 50% δυναμικότητα ενώ η τρίτη μονάδα θα είναι σε εφεδρεία (διαμόρφωση 2 + 1). Ο σταθμός θα μπορεί να επεξεργαστεί 575.000 Nm3/h με αναλογία πίεσης περίπου 1,85.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 3 έτη.

Νέα προβλήτα Small Scale LNG στον Τερματικό Σταθμό Ρεβυθούσας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 19.3 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 50 % από το Π.Δ.Ε.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας προβλήτας στο βορειανατολικό τμήμα της Ρεβυθούσας, η οποία θα εξυπηρετεί τη φόρτωση Υγροποιημένου Φυσικού Αείου (ΥΦΑ) σε πλοία μικρής κλίμακας (1.000 m3 έως και 30.000 m3). Το νέο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της προβλήτας, καθώς και κρυογενικές σωληνώσεις και τις απαραίτητες διατάξεις/εξαρτήματα (βραχίονες εκφόρτωσης, βάνες, όργανα, αυτοματισμοί κ.λπ.).

Τα μικρότερα πλοία θα εφοδιάζουν άλλα πλοία που κινούνται με LNG (κρουαζερόπλοια, πλοία μεταφοράς φορτίου, μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων, Ro-Pax), κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά και ενδεχομένως και σε άλλους λιμένες. Τα μεγαλύτερα πλοία θα προμηθεύουν δορυφορικές αποθήκες ΥΦΑ και σταθμούς διανομής σε άλλους λιμένες της Ελλάδας (όπως στην Πάτρα), καθώς και νησιά μέσω εικονικών αγωγών.

Το έργο αποτελεί εφαρμογή των μελετών που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δράσης POSEIDON MED II. Στη δράση αυτή, που τελεί υπό την εποπτεία της ΙΝΕΑ (Innovation and Network Executive Agency), μελετώνται τα απαραίτητα βήματα προς την κατεύθυνση υιοθέτησης του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ως καυσίμου ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 3 έτη.

Σταθμός συμπίεσης στην Αμπελιά Ελασσόνας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 65 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 50,5 % από το Π.Δ.Ε.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά Ελασσόνας με σκοπό την ενίσχυση της υδραυλικής σταθερότητας και αποδοτικότητας του συστήματος.

Ο εν λόγω σταθμός συμπίεσης στην Αμπελιά είναι αναγκαίος με βάση τις μελέτες υδραυλικής προσομοίωσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) που έχει εκπονήσει ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των μεταφερόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το βορρά προς νότο με την έναρξη λειτουργίας του αγωγού TAP και της διασύνδεσής του με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) στη Νέα Μεσημβρία.