ΔΕΣΦΑ: Ακόμη ένας διαγωνισμός για το έργο του Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά

ΔΕΣΦΑ: Ακόμη ένας διαγωνισμός για το έργο του Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά
Τρίτη, 02/11/2021 - 11:42

Σε έναν ακόμη διαγωνισμό για το έργο του Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά προχωρεί ο ΔΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή 29 Οκτωβρίου έβγαλε στον αέρα ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τις υπηρεσίες επιθεώρησης υλικών και κατασκευής του έργου, με προϋπολογισμό 809.986 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και με διάρκεια της σύμβασης 26 μήνες.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 3 Δεκεμβρίου 2021.

Όσον αφορά τα κριτήρια συμμετοχής, κάθε εταιρεία ή σε περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της, πρέπει να υποβάλει δήλωση (ως προκαταρκτική απόδειξη) ότι έχει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον 800.000 ευρώ.

Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται ακόμη να προσκομίσει κατά τη φάση της ανάθεσης, κατάλογο συμβάσεων σχετικών με υπηρεσίες επιθεώρησης που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα τελευταία οκτώ χρόνια, και όσες είναι υπό εκτέλεση, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα τεύχη της Διακήρυξης.

Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 16.200 ευρώ, ενώ για την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου προς το 5% του συμβατικού τιμήματος.

Το project και το χρονοδιάγραμμα

Το project για τον νέο Σταθμό Συμπίεσης στην Αμπελιά Φαρσάλων, το οποίο περιλαμβάνεται και στο νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2022 – 2031, με τρέχοντα προϋπολογισμό 73 εκατ. ευρώ, θεωρείται σημαντικό και απαραίτητο βάσει των μελετών υδραυλικής προσομοίωσης που έχει εκπονήσει ο Διαχειριστής δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των μεταφερόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τον βορρά προς νότο με την έναρξη λειτουργίας του αγωγού TAP και της διασύνδεσής του με το ΕΣΜΦΑ στη Νέα Μεσημβρία.

Για να διασφαλιστεί ακριβώς η υδραυλική επάρκεια του δικτύου σε όλα τα σενάρια επιλογής σημείου εισόδου από τους χρήστες για τις ποσότητές τους, υφίσταται ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς μέσω της εγκατάστασης σταθμού συμπίεσης στο νότιο τμήμα της Ελλάδας, που συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της ζήτησης.

Σύμφωνα με τον βασικό σχεδιασμό, ο συμπιεστής θα περιλαμβάνει δύο μονάδες συμπίεσης συν την εφεδρική μονάδα με ισχύ (2+1) x 10MW. Ο σταθμός θα σχεδιαστεί ώστε να παρέχει τη δυνατότητα συμπίεσης και σε αντίστροφη ροή, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας του αεριοστροβίλου (gas turbine) με μίγμα φυσικού αερίου εμπεριέχοντος έως και 10% υδρογόνο (H2).

Ο νέος Σταθμός Συμπίεσης εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2023 και θα ενταχθεί στο Σύστημα τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Με απόφαση του ΥΠΕΝ, από τις 8 Απριλίου, προβλέπεται ότι ο Σταθμός θα χωροθετηθεί σε ένα γήπεδο έκτασης 51.800m² περίπου, όμορο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ (Κτίριο Συντήρησης και Λειτουργίας).

Την υλοποίηση του βασικού σχεδιασμού και των υπόλοιπων μελετών για την εγκατάσταση του Σταθμού ανέλαβε, τον Ιανουάριο του 2020, μετά από σχετικό διαγωνισμό, η κοινοπραξία Asprofos Engineering – C&M Engineering.

Επίσης, στις 19 Φεβρουαρίου 2021 το Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ενέκρινε την ανάθεση της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης για το έργο, -ύψους 1,78 εκατ. πλέον ΦΠΑ και με διάρκεια 29 μήνες-, στην ιταλική Snam SpA, βασική μέτοχο της κοινοπραξίας Senfluga, η οποία ελέγχει τον ΔΕΣΦΑ.

Συντάκτης Σταύρος Γριμάνης, Πηγή newmoney.gr