ΡΑΕ: Αίτηση χορήγησης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου στην MEDITERRANEAN GAS

ΡΑΕ: Αίτηση χορήγησης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου στην MEDITERRANEAN GAS
Δευτέρα, 20/09/2021 - 21:09

Το «πράσινο» φως άναψε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στην αίτηση χορήγησης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου που είχε καταθέσει η MEDITERRANEAN GAS.

Συγκεκριμένα όπως επισημαίνεται «η εταιρεία με την επωνυμία «MEDITERRANEAN GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEDITERRANEAN GAS», που εδρεύει στο Δήμο Βόλου Μαγνησίας, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-308659/25.08.2021 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08729) αίτηση για χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) του έργου: «ΑΡΓΩ FSRU», Ανεξάρτητο Σύστημα ΦΑ (ΑΣΦΑ), Μονάδας Αποθήκευσης, Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στο Λιμάνι του Βόλου».

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.