ΔΕΗ: Ικανοποίηση για την συμφωνία με Κομισιόν για το λιγνίτη

ΔΕΗ: Ικανοποίηση για την συμφωνία με Κομισιόν για το λιγνίτη
Δευτέρα, 13/09/2021 - 20:51

Την ικανοποίηση της σχετικά με την οριστική επίλυση της υπόθεσης που εκκρεμούσε τα τελευταία χρόνια εξέφρασε η ΔΕΗ μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι επετεύχθη συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του λιγνίτη.

«Επισημαίνεται η θετική διάσταση της συμφωνίας που αφορά πρώτον, τη σύνδεση των τιμών διάθεσης των προθεσμιακών προϊόντων με τις τιμές που θα διαμορφώνονται από την Αγορά και δεύτερον, τον περιορισμένο χρόνο διάθεσής τους. Με αυτά τα δεδομένα, η ΔΕΗ εκτιμά ότι η συμφωνία δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματά της, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Θυμίζουμε ότι αναμένεται η κατάθεση στην Βουλή νομοθετικής ρύθμισης που αφορά στο μηχανισμό πρόσβασης ιδιωτών στη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της χώρας μας στην καταδικαστική απόφαση που είχε εκδώσει το 2007, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αμέσως μετά τη θέσπιση του μηχανισμού, θα παραδοθούν στους ιδιώτες οι πρώτες ποσότητες λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.