ΕΔΕΥ: Και όμως παραμένει ανοιχτό το παράθυρο ευκαιρίας για τα ελληνικά κοιτάσματα

ΕΔΕΥ: Και όμως παραμένει ανοιχτό το παράθυρο ευκαιρίας για τα ελληνικά κοιτάσματα
Τετάρτη, 08/09/2021 - 14:19

Ισχυρό μήνυμα ότι οι έρευνες για κοιτάσματα στην Ελλάδα έχουν μέλλον και μπορούν να προσφέρουν οικονομικά οφέλη, στέλνει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ). Ειδικότερα στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης που συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, το ΔΣ της ΕΔΕΥ παραδέχεται ότι ο τομέας των υδρογονανθράκων παγκοσμίως "υφίσταται το μεγαλύτερο μετασχηματισμό του από σχεδόν 200 χρόνια" και "όλο και περισσότερο οι πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου διευρύνουν και ανακατευθύνουν τη στρατηγική τους, όπως αποδεικνύεται και από την ανακοίνωση της REPSOL για εγκατάλειψη των δραστηριοτήτων της σε 14 χώρες, όπου οι δραστηριότητες των εταιρειών δεν έχουν ακόμη φτάσει σε ωριμότητα ή παραγωγή – μία από τις οποίες είναι και η Ελλάδα".

Και η ΕΔΕΥ συνεχίζει υπογραμμίζοντας ότι "αυτό είναι το πολύπλοκο και αβέβαιο επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο επιδιώκει να προσελκύσει επενδυτές και να προωθήσει δραστηριότητες για την απόκτηση αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με το μέγεθος και την εμπορικότητα των δυνητικών κοιτασμάτων της Ελλάδας".

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΥ θέτει δυο ερωτήματα: εάν η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να επωφεληθεί τα οικονομικά οφέλη από την αξιοποίηση των φυσικών της πόρων σε υδρογονάνθρακες – ειδικά το φυσικό αέριο – και εάν οι προσπάθειες αυτές έρχονται σε αντίθεση με την πράσινη μετάβαση στον ενεργειακό τομέα

"Η απάντηση και στα δύο είναι όχι" αναφέρει η ΕΔΕΥ, υπογραμμίζοντας ότι "η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, να δημιουργεί έσοδα από τους εθνικούς της πόρους και αυτές οι προσπάθειες δεν έρχονται σε αντίθεση με την φιλόδοξη πράσινη μετάβαση της χώρας" καθώς "η χρήση του φυσικού αερίου ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το κλίμα, που προβλέπει επέκταση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά περίπου 40% έως το τέλος της δεκαετίας ,συνέπεια και της προοδευτικής εξάλειψης της λιγνιτικής ενέργειας".

Όπως τονίζει η διοίκηση της ΕΔΕΥ το φυσικό αέριο πρόκειται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας ως καύσιμο γέφυρα.

"Ως εκ τούτου η ανάπτυξη μιας εγχώριας βιομηχανίας παραγωγής υδρονανθράκων, βασισμένη κυρίως στο φυσικό αέριο, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομία της Ελλάδας και στους ευρύτερου στόχους για το κλίμα και την ενέργεια" τονίζει η ΕΔΕΥ επισημαίνοντας ότι το κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία ανήλθε σε περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ανάπτυξη του τομέα θα μπορούσε να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο "όχι μόνο γιατί θα μειώσει τις δαπανηρές εξαρτήσεις από τις εισαγωγές αλλά και καθώς η ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού, θα δημιουργήσει επιπλέον δυνητικά σημαντικό πλεόνασμα εσόδων για την οικονομία ενισχύοντας τη στρατηγική θέση της χώρας ως περιφερειακού και ευρωπαϊκού ενεργειακού κόμβου" υπογραμμίζει η ΕΔΕΥ.

Τέλος το ΔΣ της Εταιρείας αναφέρεται στους κινδύνους που σχετίζονται με την εξερεύνηση υδρογονανθράκων, ιδίως σε μια γεωγραφική περιοχή που εξαρτάται από τα τουριστικά έσοδα. "Διασφαλίζουμε ότι όλες οι ενέργειες για την προώθηση της προσπάθειας της χώρας να δημιουργήσει εθνικά έσοδα από τους υδρογονάνθρακες γίνονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια καθώς και την περιβαλλοντική και κοινωνική διακυβέρνηση" καταλήγει το μήνυμα της ΕΔΕΥ. 

Χάρης Φλουδόπουλος /capital.gr