Η BCG επίσημος συνεργάτης του ESG Data Convergence Initiative (EDCI) για τα επόμενα τρία χρόνια

Η BCG επίσημος συνεργάτης του ESG Data Convergence Initiative (EDCI) για τα επόμενα τρία χρόνια
Τρίτη, 14/03/2023 - 11:33

Η τυποποιημένη συλλογή και καταγραφή ESG δεδομένων βάσει κοινών κριτηρίων ESG αποτελεί προτεραιότητα της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Boston Consulting Group (BCG) ορίστηκε επίσημα από τον φορέα συγκρότησης κοινών κριτηρίων περιβάλλοντος, ενέργειας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG Data Convergence Initiative (EDCI) ως βασικός του συνεργάτης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η BCG έχει υποστηρίξει ενεργά και αφιλοκερδώς τον EDCI από την έναρξη της πρωτοβουλίας συγκρότησης κοινών κριτηρίων ESG το 2021. Στο μέλλον, η εταιρία θα συνεργάζεται στενά με τη Γραμματεία του EDCI καθώς και την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ILPA) και θα υποστηρίζει τον EDCI με δύο κυρίως τρόπους:

  • Λειτουργώντας ως φορέας συλλογής ανώνυμων δεδομένων μέσω τηςBCG expand, θυγατρικής εταιρείας της BCG με αντικείμενο τη συγκριτική αξιολόγηση δεδομένων
  • Υποστηρίζοντας τη Συντονιστική Επιτροπή του EDCI στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης της προόδου της πρωτοβουλίας

Ο EDCI είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία των εταιρειών επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων για τη συγκρότηση μιας κοινής βάσης κριτηρίων ESG και τη δημιουργία συγκρίσιμων και μετρήσιμων δεδομένων ESG. Η προεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής του EDCI ασκείται από κοινού με εκπροσώπους από το Carlyle Group και την CPP Investments.

«Η BCG είναι βαθιά αφοσιωμένη στην αποστολή του EDCI και είμαστε ενθουσιασμένοι που ανανεώνουμε τη συνεργασία μας», δήλωσε οVinay Shandal, Επικεφαλής του Τομέα Βιώσιμων Επενδύσεων της BCG. «Πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για τις εταιρείες που επιθυμούν να συγκρίνουν την επίδοση τους σε θέματα ESG με αυτήν άλλων εταιριών, ενώ παράλληλα επιταχύνει την βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών αυτών, δημιουργώντας έτσι οφέλη συνολικά για την κοινωνία.»

«Η συνεργασία μας με τον EDCI είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτάχυνση της δημιουργίας κοινών κριτηρίων ESG στις ελληνικές επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τα πρότυπα της διεθνούς κοινότητας, προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα» δήλωσε οΧρυσός Καβουνίδης, Επικεφαλής της BCG στην Ελλάδα.

Αυτή η συνεργασία αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για τον EDCI», δήλωσε η Meg Starr, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του EDCI και επικεφαλής του τμήματος κοινωνικής επιρροής της Carlyle. «Η BCG είναι ένας σημαντικός συνεργάτης για τον EDCI από την έναρξη της δράσης του και έχει αποδείξει την αξιοπιστία της ως προς την παροχή υψηλής ποιότητας δεδομένων ESG στους διαχειριστές και επενδυτές.»

«Ο ILPA εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επικύρωση αυτής της συνεργασίας», δήλωσε οMatt Schey, Ανώτερος Διευθυντής βιώσιμων επενδύσεων στον ILPA. «Ως Γραμματεία του EDCI, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την BCG και τη Συντονιστική Επιτροπή του EDCI για να υποστηρίξουμε αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία».

Η Boston Consulting Groupσυνεργάζεται με επικεφαλής επιχειρήσεων και κοινωνικούς φορείς για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων και την αξιοποίηση των μεγαλύτερων ευκαιριών παγκοσμίως. Η BCG ήταν πρωτοπόρος στην επιχειρηματική στρατηγική όταν ιδρύθηκε το 1963. Σήμερα, συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, με στόχο να υιοθετήσουν μια λογική μετασχηματισμού, που να ωφελεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και να κινητοποιεί τους οργανισμούς να αναπτυχθούν, να οικοδομούν βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

OESG Data Convergence Initiative (EDCI)συστάθηκε το 2022, με σκοπό τη δημιουργία τυποποιημένων κριτηρίων ESG στον κλάδο των εταιρειών επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, διευκολύνοντας τη σύγκριση της απόδοσης των εταιριών σε θέματα ESG αλλά και την ομοιόμορφη συλλογή και καταγραφή των δεδομένων. Λειτουργεί υπό καθεστώς αυτοδιοίκησης, με συμμετοχή διαχειριστών και επενδυτών από την κοινότητα εταιρειών επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων στη λήψη των αποφάσεων και την παρακολούθηση της προόδου της πρωτοβουλίας.

ΟInstitutional Limited Partners Association (ILPA)είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως ένωση επενδυτών στον κλάδο των εταιρειών επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων με σκοπό την ενδυνάμωση της επενδυτικής κοινότητας μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, της εκπόνησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και της ενίσχυσης της έρευνας. Συστάθηκε το 2002 και αριθμεί ήδη 600 μέλη, με παρουσία σε πάνω από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.