Έρχονται 220 Ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών

Έρχονται 220 Ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών
Δευτέρα, 01/08/2022 - 08:48

Την ένταξη του έργου με τίτλο «Προμήθεια 220 Ηλεκτρικών Λεωφορείων - Πράσινη Δημόσια Μεταφορά» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, «προχώρησε» με απόφαση του ο υφυπουργός οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Το έργο αφορά στην ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με την προμήθεια 220 νέων αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο προϋπολογισμούς του ανέρχεται σε 136.040.400,00€.

Ορόσημα και Στόχοι του Έργου

Με βάση την από 13 Ιουλίου 2021 Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα Ορόσημα και οι Στόχοι του αναφερόμενου στην παρούσα Έργου είναι τα ακόλουθα:

3ο τρίμηνο 2022

Έναρξη ισχύος του παράγωγου δικαίου που αναφέρεται στο αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ρύθμισης της αγοράς για δημόσιες υπηρεσίες αστικών και περιφερειακών επιβατικών μεταφορών.

4ο τρίμηνο 2022

Έναρξη ισχύος κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται μελέτη σκοπιμότητας για σύσταση οργανισμού ηλεκτροκίνησης, ο οποίος διασφαλίζει τον κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ των υποδομών μεταφορών και ενέργειας, των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων και προωθεί τις διασυνδέσεις της αλυσίδας εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας - συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών συσσωρευτών και ΑΠΕ— με τη βάση έρευνας και καινοτομίας.

4ο τρίμηνο 2024

Ολοκλήρωση του καθεστώτος επιδότησης «πράσινων μεταφορών» με

α) την αντικατάσταση 2000 παλαιών ταξί με 2000 νέα ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (BEV) και

β) την αντικατάσταση παλαιών λεωφορείων με 220 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία (163 ηλεκτρικά λεωφορεία θα έχουν την έδρα τους στην Αθήνα και 57 ηλεκτρικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη), στο πλαίσιο της οποίας η απόσυρση παλαιότερων οχημάτων/λεωφορείων θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής των οχημάτων (2000/53/ΕΚ).

Τελευταία τροποποίηση στις 01/08/2022 - 08:54