Μεσόγειος: «Καπάρωσε» περιβαλλοντικά έργα 25 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Μεσόγειος: «Καπάρωσε» περιβαλλοντικά έργα 25 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα
Πέμπτη, 26/08/2021 - 15:23

Μια σειρά από περιβαλλοντικά έργα στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικού αρχικού προϋπολογισμού σχεδόν 25 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) φαίνεται να καταλήγουν στη γνωστή εταιρεία «Μεσόγειος Α.Ε.» (μόνη της ή σε κοινοπραξία) που εξειδικεύεται σε έργα περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων κ.α., καθώς ανακηρύχθηκε ως προσωρινός μειοδότης.

Ειδικότερα, ο Φο.Δ.Σ.Α., δηλαδή ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, προ ημερών μόλις ενέκρινε τα πρακτικά για την ανάθεση 3 ξεχωριστών συμβάσεων-έργων με τα οποία αναθέτει στη «Μεσόγειος» περιβαλλοντικά έργα σε Σέρρες, Έδεσσα, Γιαννιτσά (3η Διαχειριστική Ενότητα Π.Ε Πέλλας), τα οποία επί της ουσίας σχετίζονται με τη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων (Γιαννιτσά) ή την αναβάθμιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση υφιστάμενου ΧΥΤΑ (Σέρρες, Έδεσσα).

Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στην κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Υφιστάμενου ΧΥΤΑ Έδεσσας» προϋπολογισμού (με το δικαίωμα προαίρεσης) 7.542.401,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Η εταιρεία προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 5% για το τμήμα 1 και μέσο ποσοστό έκπτωσης 5,01 % για το τμήμα 2.

Το δεύτερο έργο αφορά στον διαγωνισμό «Αναβάθμιση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σερρών» προϋπολογισμού (με το δικαίωμα προαίρεσης) 9.861.595,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Η Εκτελεστική Επιτροπή του φορέα ενέκρινε την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του δημοσίου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού την εργοληπτική επιχείρηση «Κ/ΞΙΑ Μεσόγειος Α.Ε. - Τ&Τ Κατασκευές Α.Ε», η οποία προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 5% για το τμήμα 1 και μέσο ποσοστό έκπτωσης 4.99 % για το τμήμα 2.

Τέλος, το τρίτο project αφορά στον διαγωνισμό για την «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Πέλλας (ΧΥΤΑ Γιαννιτσών) για τέσσερα (4) έτη + δικαίωμα προαίρεσης τριών (3) ετών», συνολικού κόστους (με ΦΠΑ 24%) 7.248.496,88 ευρώ.

Στον τελευταίο διαγωνισμό η Μεσόγειος επικράτησε της «ΘΑΛΗΣ Α.Ε.», που πάντως και αυτή με τη σειρά της κέρδισε μια μικρότερη σύμβαση που αφορά στην «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πιερίας (ΧΥΤΑ Λιτόχωρου) για δυο (2) έτη + δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους», έναντι του ποσού των 941.675,84 ευρώ (ΦΠΑ 24%). Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 470.837,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου / insider.gr