HelleniQ Energy (πρώην ΕΛΠΕ): Εκτινάχτηκαν τα κέρδη το 2022

HelleniQ Energy (πρώην ΕΛΠΕ): Εκτινάχτηκαν τα κέρδη το 2022
Eurokinissi
Παρασκευή, 24/02/2023 - 18:40

Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της HelleniQ Energy (πρώην ΕΛΠΕ) για το 2022, λόγω διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, εξαγωγών και νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το συνολικό μέρισμα από τα κέρδη του 2022 διαμορφώνεται στα €1,15/μετοχή. Στο μέρισμα αθροίζονται η διανομή €0,40/μετοχή σε σχέση με την πώληση της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Υποδομών, αλλά και το προσωρινό μέρισμα €0,25/μετοχή, που έχουν ήδη διανεμηθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε έτσι να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος €0,50/μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και έναρξη καταβολής την Τετάρτη 5 Ιουλίου.

Πιο αναλυτικά, η HELLENiQ ENERGY Holdings ανακοίνωσε Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα €465 εκατ. και Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €261 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο 2022.

Αντίστοιχα, τα ετήσια Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά, σε €1.601 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε 1.006 εκατ..

Η ιστορικά υψηλή κερδοφορία επιτεύχθηκε εν μέσω ισχυρού περιβάλλοντος διύλισης, βελτιωμένης λειτουργίας των διυλιστηρίων, εξαγωγών, αλλά και ως αποτέλεσμα της στρατηγικής μετασχηματισμού του Ομίλου σε όλες τις δραστηριότητες του. Σημαντική συνεισφορά είχαν τα δίκτυα πρατηρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι επενδύσεις στο τομέα των ΑΠΕ αρχίζουν να εμφανίζουν τη θετική συνεισφορά τους ως νέος κλάδος.

Οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν στους 14,3 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα (49% επί του συνόλου των πωλήσεων) και με την αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων βελτιωμένη, λόγω ανάκαμψης του τουρισμού. Με σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων, η συμβολή της Εμπορίας στην ετήσια κερδοφορία ανήλθε στα €138 εκατ. (+8%).

Όσον αφορά τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη, διαμορφώθηκαν στα €890 εκατ., διαφοροποιημένα κυρίως λόγω της πρόβλεψης άνω των €300 εκατ. για τη Συνεισφορά Αλληλεγγύης, αλλά και των κερδών αποτίμησης αποθεμάτων, ύψους περίπου €100 εκατ.

Υλοποίηση Στρατηγικής – Vision 2025

Το 2022 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου, όπου εκτός από τον επανακαθορισμό της στρατηγικής μας κατεύθυνσης προς τις πιο καθαρές μορφές ενέργειας, αναβαθμίστηκε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, καθιερώθηκε καταλληλότερη εταιρική δομή και, τέλος, υιοθετήθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα.

Συγκεκριμένα, το 2022 ήταν μια χρονιά με ουσιαστικές θετικές εξελίξεις, η οποία ξεκίνησε στις 3 Ιανουαρίου 2022 με τη νέα εταιρική δομή που επιτρέπει σημαντικά οφέλη, σε επίπεδο διαχείρισης ρίσκου, στρατηγικής ευελιξίας, χρηματοδοτικών ευκαιριών, αλλά και στην ανάδειξη της αξίας των επιμέρους δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022, μετά από έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε η νέα εταιρική ταυτότητα, που περιλαμβάνει νέο εταιρικό όνομα και λογότυπο, τα οποία παρουσιάστηκαν σε ειδικές εκδηλώσεις σε όλες τις θυγατρικές και στις αγορές που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Στο πλαίσιο αναπροσαρμογής του χαρτοφυλακίου μη βασικών δραστηριοτήτων, ολοκληρώθηκε η πώληση της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Υποδομών -από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ-, στην Italgas. Τα έσοδα για την Εταιρεία ανήλθαν σε €266 εκατ., με περίπου το 50% να διανέμεται στους μετόχους και το υπόλοιπο να αξιοποιείται για τη δυναμικότερη υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού.

Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξή στις ΑΠΕ, το 2022 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τέθηκε σε λειτουργία το φωτοβολταϊκό πάρκο 204 MW στην Κοζάνη, το μεγαλύτερο ενιαίο έργο ΑΠΕ, μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εξαγορά αιολικών πάρκων σε λειτουργία στη Μάνη, συνολικής δυναμικότητας 55 MW, αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου σε ΑΠΕ στα 341 MW. Επιπλέον, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με την RWE με σκοπό την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε 1 GW μέχρι το 2025 και άνω των 2 GW έως το 2030, με το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο έργων να ξεπερνά τα 2,5 GW.

Στον κλάδο της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, πρόσφατα ολοκληρώθηκαν δισδιάστατες σεισμικές καταγραφές (2D) σε 2 θαλάσσια οικόπεδα (Δυτικά Κρήτης, Νοτιοδυτικά Κρήτης) σε συνεργασία με την ExxonMobil, ενώ υλοποιήθηκαν τρισδιάστατες σεισμικές καταγραφές σε άλλα 3 οικόπεδα (Block 2, Block Ionio, Block 10).

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στην υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού, με προγραμματισμένες συνολικές επενδύσεις άνω των €40 εκατ. και εκτιμώμενο ετησιοποιημένο όφελος από το 2025, ύψους €50 εκατ., με τα σωρευτικά οφέλη από την αρχή εφαρμογής του να ανέρχονται σε €27 εκατ..

Σε ό,τι αφορά στα περιθώρια διύλισης, ενισχύθηκαν σημαντικά το 2022, κυρίως λόγω της διατάραξης των ισοζυγίων προσφοράς – ζήτησης, ιδίως στα προϊόντα μεσαίων κλασμάτων, που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις δυτικές χώρες. Ειδικότερα, τα διεθνή περιθώρια αναφοράς FCC και Hydrocracking διαμορφώθηκαν το 2022 στα $11,5/βαρέλι και $13,2/βαρέλι αντιστοίχως, από $2,3/βαρέλι το 2021.

Αυξημένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά καυσίμων

Η συνολική ζήτηση στην εγχώρια αγορά για επίγεια καύσιμα το 2022 ήταν κατά 5,5% υψηλότερη ετησίως, φτάνοντας τους 6,1 εκατ. τόνους. Η κατανάλωση καυσίμων κίνησης αυξήθηκε κατά 3,9% σε ετήσια βάση, λόγω ντίζελ, ως αποτέλεσμα της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και του τουρισμού. Ενίσχυση κατά 13% υπήρξε στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς, τόσο η Πολιτεία όσο και οι εγχώριες εταιρείες του κλάδου διύλισης, προχώρησαν σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης της αγοράς και των καταναλωτών, εξομαλύνοντας τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Στην αδασμολόγητη αγορά, η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων βελτιώθηκε κατά 68%, λόγω αυξημένης πτητικής δραστηριότητας και επιβατικής κίνησης εν μέσω ενίσχυσης του τουρισμού, ενώ η κατανάλωση ναυτιλιακών καυσίμων ανέκαμψε κατά 6%.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Παρά την ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές πετρελαιοειδών το 2022 -που συνεπάγονται επιπλέον ανάγκες κεφαλαίου κίνησης-, των υψηλότερων επενδύσεων και των αυξημένων διανομών στους μετόχους, οι αυξημένες λειτουργικές ταμειακές ροές και τα έσοδα από την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, συνετέλεσαν στην ισχυροποίηση του ισολογισμού. Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €1,94 δισ., με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης (καθαρός δανεισμός προς συνολικά κεφάλαια) να διαμορφώνεται στο 42% από 48% το 2021.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανείων συνολικού ύψους €1,2 δισ., με βελτίωση εμπορικών όρων, καθώς και του προφίλ ωρίμασης των πιστωτικών γραμμών του Ομίλου.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €512 εκατ., αυξημένες σε σχέση με το 2021, κυρίως λόγω των προγραμμάτων συντήρησης στα 3 διυλιστήρια και της εξαγοράς των αιολικών πάρκων στη Μάνη (55 MW).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

"Το 2022 χαρακτηρίστηκε από πολλαπλές προκλήσεις σε όλα τα μέτωπα. Σημαντικότερη για το περιβάλλον μας ήταν η ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα μετά τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με αλυσιδωτές επιδράσεις σε σειρά κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας -πέρα από τα ενεργειακά - και αυξημένη αβεβαιότητα για τις μελλοντικές εξελίξεις. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με ένα φιλόδοξο στρατηγικό πρόγραμμα μετασχηματισμού το οποίο επέβαλλε τις δικές του απαιτήσεις στην καθημερινότητά μας και, φυσικά, με τις συνεχείς λειτουργικές απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα που έχει ένας όμιλος όπως ο δικός μας.

Ο απολογισμός τής χρονιάς, μας βρίσκει με θετικό πρόσημο σε όλα αυτά που μπορούσαμε να επηρεάσουμε. Αρχικά, η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης έγινε με επιτυχία, εκμεταλλευόμενοι τις καλές σχέσεις με παραδοσιακούς προμηθευτές αργών πετρελαίων, αλλά και την ευελιξία που δίνουν τα σύγχρονα διυλιστήρια. Κατορθώσαμε σε πολύ σύντομο χρόνο να αντικαταστήσουμε όλα τα αμφιλεγόμενα αργά πετρέλαια και προϊόντα, χωρίς να παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα στην Ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, όλες οι ενέργειες για τον μετασχηματισμό του Ομίλου προχώρησαν γρήγορα και πετυχημένα, επιτρέποντάς μας να αποκτήσουμε μια βελτιωμένη και πιο καθαρή θέση στη νέα ενεργειακή αγορά. Σε λειτουργικό επίπεδο, η Εταιρεία πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία της, τόσο ως αποτέλεσμα του περιβάλλοντος, αλλά και των επιλογών που έγιναν και, κυρίως, την ευελιξία και προσπάθεια όλων των εργαζομένων μας. Κέρδη που επέτρεψαν να προχωρήσουμε σε σημαντικές ενέργειες στήριξης της κοινωνίας που είχε ανάγκη, είτε με στοχευμένες πρωτοβουλίες όπως τα καύσιμα σε νοσοκομεία και πολύτεκνες οικογένειες, είτε μέσω μιας διαφοροποίησης στην εμπορική μας πολιτική που είχε ως με αποδέκτες μεγαλύτερες ομάδες καταναλωτών.

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει τελικό μέρισμα στη Γενική Συνέλευση €0,50/μετοχή, φέρνοντας το συνολικό ποσό διανομής από τα αποτελέσματα της χρήσης στο €1,15/μετοχή.

Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση της Διοίκησης για την πορεία της Εταιρείας και να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας, για την ουσιαστική συνεισφορά τους στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων".