Η Cenergy Holdings μοιράζεται με υπερηφάνεια τον ετήσιο Απολογισμό για το 2022

Η Cenergy Holdings μοιράζεται με υπερηφάνεια τον ετήσιο Απολογισμό για το 2022
Παρασκευή, 31/03/2023 - 09:00

Η Cenergy Holdings μοιράζεται με περηφάνια τον ετήσιο Απολογισμό της για το 2022, στον οποίο τονίζεται την ισχυρή απόδοση των εταιρειών της, της Ελληνικά Καλώδια & Σωληνουργεία Κορίνθου, ακόμη και στις δύσκολες παγκόσμιες συνθήκες.

Η Cenergy Holdings SA (εφεξής "η Εταιρεία") ανακοινώνει ότι η ετήσια έκθεσή της για το 2022 είναι πλέον διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείαςcenergyholdings.com. Η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των ενοποιημένων οικονομικών επιδόσεων, της επιχειρηματικής στρατηγικής, των επιδόσεων σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και των πρακτικών που ακολουθούνται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων για το 2022 από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.

Ο Xavier Bedoret, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρει ότι «Η δέσμευση στην ποιότητα και η λειτουργική αριστεία οδήγησαν σε ακόμη ισχυρότερες πωλήσεις και αύξηση της κερδοφορίας».

Για το 2023, και οι δυο κλάδοι είναι σίγουροι για τη σταθερή απόδοσή τους, παραμένοντας εστιασμένοι στην αύξηση της αξίας έναντι του όγκου.