ΔΕΗ: Έξτρα κόστος 4 εκατ. ευρώ το χρόνο για τα πράσινα ομόλογα

ΔΕΗ: Έξτρα κόστος 4 εκατ. ευρώ το χρόνο για τα πράσινα ομόλογα
Δευτέρα, 20/03/2023 - 10:08

Δεν έπιασε τον στόχο που είχε θέσει στα πράσινα ομόλογα - Η προσαύξηση κατά 50 μονάδες βάσης στο επιτόκιο θα υπολογισθεί από τις 30.3.2023 και θα ενσωματωθεί στην πληρωμή του κουπονιού στις 2.10.2023

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., σε συνέχεια της από 16.3.2023 ανακοίνωσής της σχετικά με το Sustainability-Linked Bond Performance Report για τις Ομολογίες ύψους €775 εκατ. με ρήτρα αειφορίας(Sustainability-Linked Senior Notes ή “Ομολογίες”) με λήξη το 2026, ανακοινώνει ότι:

1. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1) για την χρήση του 2022 σε σχέση με το 2019 διαμορφώθηκε σε 36% έναντι του στόχου για μείωση κατά 40% που είχε τεθεί στις Ομολογίες, επίδοση που σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετική, ειδικά εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

2. Η απόκλιση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του στόχου οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απόλιγνίτηγια την εξασφάλιση της επάρκειας τροφοδοσίας του ηλεκτρικού συστήματος της Ελλάδας λόγω της ενεργειακής κρίσης.

3. Ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας απόκλισης έναντι του στόχου, η προσαύξηση κατά 50 μονάδες βάσης (0,5%) στο επιτόκιο των Ομολογιών θα υπολογισθεί από τις 30.3.2023 και θα ενσωματωθεί στην πληρωμή του κουπονιού στις 2.10.2023, με οικονομική επίπτωση περίπου €4 εκατ. το χρόνο μέχρι την λήξη των Ομολογιών.

4. Σε κάθε περίπτωση, παρά την προσωρινή αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, ηΔΕΗ παραμένει προσηλωμένη στον στρατηγικό της στόχο για αποανθρακοποιηση και μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.