ΔΕΗ: Να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς έγχυσης τα πράσινα PPAs, αντλησιοταμίευση και νέα «Καρδιά»

ΔΕΗ: Να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς έγχυσης τα πράσινα PPAs, αντλησιοταμίευση και νέα «Καρδιά»
Παρασκευή, 10/02/2023 - 06:40

Ζητά την εξαίρεσή της μονάδας ΣΗΘΥΑ «Καρδιάς», αλλά και των σταθμών αντλησιοταμίευσης από τους περιορισμούς αλλά και την εξαίρεση των πράσινων PPAs, των διμερών συμβολαίων προμήθειας ενέργειας από ΑΠΕ.

Ως ένα από τα πλέον κρίσιμα έργα από τα νέα μέσα παραγωγής θερμικής ενέργειας σε χώρους της ΔΕΗ (ΑΗΣ Καρδιάς, Πτολεμαϊδα 5) χαρακτηρίζει η ΔΕΗ τη νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας «Καρδιάς», καθώς συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της τελικής τιμής θερμικής ενέργειας, την οποία προμηθεύονται οι δημοτικές επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης από το διασυνδεδεμένο σύστημα.

Στην κατεύθυνση αυτή ζητά την εξαίρεσή της μονάδας ΣΗΘΥΑ «Καρδιάς», αλλά και των σταθμών αντλησιοταμίευσης από τους περιορισμούς αλλά και την εξαίρεση των πράσινων PPAs, των διμερών συμβολαίων προμήθειας ενέργειας από ΑΠΕ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρία, η εξαίρεση των πράσινων ΡΡΑ από τους περιορισμούς έγχυσης θα διευκολύνει τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, των οποίων η ανάπτυξη αποτελεί άμεση προτεραιότητα και πρωτεύων στόχος για την ελληνική αγορά ενέργειας.

Των PPAs δηλαδή των μακροχρόνιων συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ, αλλά και των σταθμών αντλησιοταμίευσης από τους περιορισμούς παραγωγής και έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο.

Με επιστολή της στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ επί των εισηγήσεων του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ για τους περιορισμούς έγχυσης των σταθμών ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού η ΔΕΗ ζητεί, μεταξύ άλλων, να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς έγχυσης οι μονάδες αποθήκευσης και αντλησιοταμίευσης, καθώς και τα πράσινα PPAs.

Ειδικά σε ότι αφορά τη νέα μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις του παλιού λιγνιτικού σταθμού Καρδιάς, ο οποίος πλέον έχει σταματήσει να λειτουργεί, η ΔΕΗ σημειώνει ότι θα αρχίσει να κατασκευάζεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023.

Ο ανάδοχος του έργου αναμένεται να επιλεγεί σύντομα, ενώ η ολοκλήρωση της μονάδας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, τοποθετείται σε 22 μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον ανάδοχο.

Πρόκειται για έργο κομβικής σημασίας απόλυτα συνδεδεμένο με την απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία, που θα εξασφαλίσει τηλεθέρμανση στην περιοχή, δίνοντας νέα ζωή στη μονάδα της Καρδιάς και για το λόγο αυτό η ΔΕΗ ζητεί να μην τεθούν περιορισμοί στο επίπεδο παραγωγής και έγχυσης της μονάδας.

Υπενθυμίζει δε ότι το εν λόγω έργο κατασκευάζεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας και Κατανόησης που υπέγραψε η εταιρία με τους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου και την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας της Περιοχής για τη διασφάλιση και τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης.

Όπως τονίζει «η οποιαδήποτε μείωση του επιπέδου παραγωγής της μονάδας ΣΗΘΥΑ θα επιφέρει αύξηση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής θερμικής ενέργειας και κατά συνέπεια αύξηση της αντίστοιχης τιμής τηλεθέρμανσης» υπογραμμίζει η εταιρεία, τονίζοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη δεν συνάδει με τους στόχους της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ο προϋπολογισμός της νέας μονάδας είναι 80 εκατ ευρώ και η παραγόμενη θερμική ισχύς της ≥ 65MWth.

Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα της διαβούλευσης για τους περιορισμούς έγχυσης, η ΔΕΗ τονίζει μεταξύ άλλων :

Για τους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τονίζεται ότι η συμμετοχή τους στην Αγορά Εξισορρόπησης δεν πρέπει να διέπεται από τυχόν περιορισμούς, καθώς πρόκειται για μονάδες που συνδράμουν στη σταθεροποίηση του συστήματος, στην παροχή ισχύος εξισορρόπησης, και βέβαια στη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγωγής των ΑΠΕ σε 24ωρη βάση.

Ειδικά στις περιπτώσεις που σταθμοί ΑΠΕ και μονάδες ΣΗΘΥΑ συνδέονται στον ίδιο υποσταθμό με τους σταθμούς αποθήκευσης, η ΔΕΗ θεωρεί εύλογο να δίδεται στους σταθμούς αυτούς η δυνατότητα έγχυσης στο σύστημα χωρίς περιορισμούς κατά το χρονικό διάστημα 9.00 -17.00, στο βαθμό που δεν υπάρχει συνολική υπέρβαση του ορίου για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Επίσης, η ΔΕΗ προτείνει να υπάρξει κλιμακωτή επιβολή των περιορισμών έγχυσης επειδή η διείσδυση νέων ΑΠΕ στο σύστημα είναι μία δυναμική διαδικασία που απαιτεί μία σημαντική χρονική περίοδο. Ακόμα ζητά την εξαίρεση των σταθμών αντλησιοταμίευσης από τους περιορισμούς αλλά και την εξαίρεση των πράσινων PPAs, των διμερών συμβολαίων προμήθειας ενέργειας από ΑΠΕ

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρία, η εξαίρεση των πράσινων ΡΡΑ από τους περιορισμούς έγχυσης θα διευκολύνει τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, των οποίων η ανάπτυξη αποτελεί άμεση προτεραιότητα και πρωτεύων στόχος για την ελληνική αγορά ενέργειας.