ΔΕΔΔΗΕ: Οι Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων που προσλαμβάνονται

ΔΕΔΔΗΕ: Οι Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων που προσλαμβάνονται
Eurokinissi
Δευτέρα, 23/01/2023 - 16:41

Στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ έχουν αναρτηθεί οι πίνακες με όσους προσλαμβάνονται στην προκήρυξη για την ειδικότητα Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), όπως αναφέρεται σχετική ανακοίνωση.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για λόγους νομιμότητας, κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και λήγει την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» -> Προκήρυξη 1/2022 -> Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ - > Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.