ΡΑΕ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης επί της εισήγησης της EXE Α.Ε. για τον ορισμό των ποσοστών Χ% και Α%

ΡΑΕ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης επί της εισήγησης της EXE Α.Ε. για τον ορισμό των ποσοστών Χ% και Α%
Τετάρτη, 30/11/2022 - 15:23

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της EXE Α.Ε. για τον ορισμό του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 27 Οκτωβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. για τον ορισμό του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

  1. Ημ/νία αποστολής: 22.11.2022, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-341024, Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
  2. Ημ/νία αποστολής: 29.11.2022, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-341410, Αποστολέας: ΕΣΑΗ