Συνήγορος του Καταναλωτή: Αυξημένες χρεώσεις της ΔΕΗ σε κλήσεις τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Συνήγορος του Καταναλωτή: Αυξημένες χρεώσεις της ΔΕΗ σε κλήσεις τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
Τετάρτη, 10/06/2020 - 20:22

Έγγραφη σύσταση σχετικά με τις αυξημένες χρεώσεις τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών απεύθυνε στη ΔΕΗ ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

«Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, έχει γίνει αποδέκτης πολλών αναφορών καταναλωτών σχετικά με την ιδιαίτερα υψηλή χρέωσή τους για κλήσεις προς τον πενταψήφιο αριθμό (11770) της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. για εξυπηρέτηση πελατών, που σύμφωνα με τις αναφορές φθάνει σε ορισμένες περιπτώσεις και το ποσό των πενήντα (50) ευρώ επισημαίνεται στη σχετική απόφαση.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ήδη από τον Μάιο του 2018, έχει απευθύνει έγγραφη Πρόταση προς τους Προμηθευτές και τους Διαχειριστές Δικτύων της Αγοράς Ενέργειας, μεταξύ των οποίων και προς τη ΔΕΗ Α.Ε. προκειμένου να προχωρήσουν σε καθιέρωση εναλλακτικού, δεκαψήφιου αριθμού, όπου δεν υπήρχε, για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών-Πελατών τους (βλ. υπ' αριθ.

22428/22 Μαΐου 2018 έγγραφη Πρόταση της Αρχής).

Η ως άνω Πρόταση έγινε δεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία των Προμηθευτών και των Διαχειριστών.

Ωστόσο, «η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις της σχετικά με την ύπαρξη δεκαψήφιου αριθμού (211 211 0770), έως και σήμερα, δεν έχει προχωρήσει στην καθιέρωση δεκαψήφιου αριθμού τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για κλήσεις από σταθερό αλλά και κινητό τηλέφωνο με κατάλληλη γνωστοποίηση τόσο στον ιστότοπο όσο και στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης της εταιρείας.

Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

«α) Απευθύνει Σύσταση προς τη ΔΕΗ Α.Ε. για τη θέσπιση δεκαψήφιου αριθμού τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών για όλους τους καταναλωτές-Πελάτες που καλούν είτε από σταθερό είτε από κινητό τηλέφωνο,

β) Καλεί την ΔΕΗ Α.Ε. να γνωστοποιήσει καταλλήλως τον δεκαψήφιο αυτόν αριθμό και να τον αναδείξει τόσο στον σχετικό ιστότοπό της όσο και στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης της εταιρείας και

γ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η ΔΕΗ Α.Ε. δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη Σύσταση εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της παρούσας, αυτή θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του νόμου 3297/2014»