Ανακοίνωση ΡΑΕ αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας για την επικαιροποίηση στοιχείων Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ και Βεβαιώσεων Παραγωγού

Ανακοίνωση ΡΑΕ αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας για την επικαιροποίηση στοιχείων Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ και Βεβαιώσεων Παραγωγού
Πέμπτη, 23/12/2021 - 10:16

Η ΡΑΕ, έκρινε σκόπιμη και αναγκαία την παράταση της προθεσμίας για την επικαιροποίηση των στοιχείων Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ και Βεβαιώσεων Παραγωγού, που εκδόθηκαν κατόπιν αίτησης σε κύκλους προ του Κύκλου Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου οι κάτοχοι των αδειών να ολοκληρώσουν την καταχώρισή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΡΑΕ, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022.