Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του ΔΕΣΦΑ για την εφαρμογή της Δράσης Δ1 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης (ΦΕΚ Β 877/05.03.2021).

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του ΔΕΣΦΑ για την εφαρμογή της Δράσης Δ1 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης (ΦΕΚ Β 877/05.03.2021).
Τρίτη, 07/12/2021 - 11:56

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 5ης Νοεμβρίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για την Πρόταση του ΔΕΣΦΑ αναφορικά με τις ειδικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Δράσης Δ1 «Ρύθμιση για την έκτακτη προσφερόμενη από τον Διαχειριστή δυναμικότητα και κατανομή στα Σημεία Εισόδου», στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης (ΦΕΚ Β 877/05.03.2021), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 216/2021 Απόφαση ΡΑΕ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

Ημερομηνία αποστολής: 24.11.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-314360

Αποστολέας: ΔΕΠΑ