ΡΑΕ: Ξεκίνησε η δοκιμαστική περίοδο εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθοδολογίας για τη διάκριση της ενέργειας εξισορρόπησης

ΡΑΕ: Ξεκίνησε η δοκιμαστική περίοδο εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθοδολογίας για τη διάκριση της ενέργειας εξισορρόπησης
Παρασκευή, 03/12/2021 - 16:51

Με βάση το πλαίσιο δράσεων του Σχεδίου Μεταρρύθμισης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών της αγοράς, με διακριτό τίτλο «Implementation plan for the electricity market reform» (βλ. Ενότητα 2, Δράση Α.1.), θα πρέπει η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να εφαρμόσει μεθοδολογία διάκρισης της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) από την ενέργεια εξισορρόπησης.

Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί των προτεινόμενων βασικών αρχών σχεδιασμού (high level design) για τη διάκριση ενέργειας εξισορρόπησης και ενέργειας λόγω ανακατανομής, καθώς και επιλογές για την εφαρμογή του σχετικού μηχανισμού εκκαθάρισης, της δημόσιας διαβούλευσης επί αυτής καθώς και την αποστολή των θέσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί των σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ ανακοινώνει την υπ΄αριθμ. 703/2021 απόφασή της επί του θέματος αυτού.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ορίζεται δοκιμαστική περίοδος εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθοδολογίας για τη διάκριση της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) και της ενέργειας εξισορρόπησης και των κανόνων εκκαθάρισης, αρχόμενη την 1.12.2021 και διάρκειας ενός τουλάχιστον μηνός.

Κατά τη δοκιμαστική περίοδο (dry – run) εφαρμογής των βασικών αρχών, όπως περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 703/2021 απόφαση της ΡΑΕ, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα υπολογίζει διακριτά τις ενεργοποιημένες ποσότητες της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης και της ενέργειας εξισορρόπησης προς ενημέρωση των συμμετεχόντων, χωρίς οικονομικό αποτέλεσμα για τους συμμετέχοντες.PrevΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ