Αποτελέσματα Σταδίου Ι Α΄ Φάσης Δημοπρασίας ΥΦΑ Έτους 2024

Αποτελέσματα Σταδίου Ι Α΄ Φάσης Δημοπρασίας ΥΦΑ Έτους 2024
Τρίτη, 23/11/2021 - 16:44

Ολοκληρώθηκε την 22α Νοεμβρίου 2021 το Στάδιο Ι της Α’ Φάσης της Δημοπρασίας ΥΦΑ για τη δέσμευση Σειρών Χρονοθυρίδων ΥΦΑ για το Έτος 2024. Δύο από τις συνολικά τέσσερις Σειρές Χρονοθυρίδων που διατέθηκαν κατανεμήθηκαν, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα.