Π. Πέρκα: Μειωμένο ποσοστό προς τις λιγνιτικές περιοχές από τα έσοδα δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2021

Π. Πέρκα: Μειωμένο ποσοστό προς τις λιγνιτικές περιοχές από τα έσοδα δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2021
Τετάρτη, 10/11/2021 - 17:22

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας για τους πόρους του Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για το έτος 2021. Με Δελτίο τύπου, στις 21.10.2021 καλούσα την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να μην θεωρήσει τις λιγνιτικές περιοχές ως τον εύκολο στόχο, πουθα χρηματοδοτήσει μέρος των μέτρων για την ακρίβεια των τιμών του ρεύματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ για το 2021 προβλέπεται να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία έσοδα σχεδόν ενός 1 δις ευρώ, τα διπλάσια δηλαδή σε σχέση με τα 506 εκ. ευρώ του 2020 και 509 εκ. ευρώ του 2019.

Η ΚΥΑ κατανομής εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίουπροβλέπει ότι στις λιγνιτικές περιοχές θα πάνε περίπου 45 εκ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,5%. Πιο κάτω από το 6% που είχε ορίσει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το 2018, χωρίς να έχει εξαγγελθεί απολιγνιτοποίηση και χωρίς να έχουν διπλασιαστεί τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων. Σύμφωνα με σημερινό Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ η σχετική ΚΥΑ θα τροποποιηθεί εκ νέου ώστε να αυξηθούν περαιτέρω οι πόροι προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Ευελπιστούμε ότι δεν θα αντληθούν ξανά πόροι από τις λιγνιτικές περιοχές, μειώνοντας το ποσοστό των 4,5%.

Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ανεργία των λιγνιτικών περιοχών, την μακροχρόνια εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από τη λιγνιτική δραστηριότητα, την ταχύτητα με την οποία συντελείται η απολιγνιτοποίηση στην Ελλάδα, ότι οι πόροι του ΠΔΑΜ δεν αρκούν, ότι πόροι του ΠΔΑΜ θα κατανεμηθούν και στα νησιά, η αύξηση έως και ο διπλασιασμός του ποσοστού των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων προς τις λιγνιτικέςπεριοχές, από τον αρχικό που θέσπισεο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση τωνκοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές.

Αναρωτιέμαι τώρα τι θα λένε οι βουλευτές της ΝΔ και μέρος των τοπικών και περιφερειακών αρχών των λιγνιτικών περιοχών, στους οποίους είχα προτείνει τον Μάϊο του 2021, κοινή επιστολή όλων των θεσμικών φορέων των λιγνιτικών περιοχών για την αύξηση του ποσοστού των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων προς τις λιγνιτικές περιοχές για το 2021 και για όλη την 4η φάση του ΣΕΔΕ (2021-2030). Πρότεινα την κοινή επιστολή θεωρώντας ότι μια διακομματική επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς θα ασκούσε την απαιτούμενη πίεση, με διακομματική δέσμευση, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος, της οικονομικής ενίσχυσης των λιγνιτικών περιοχών εν όψει απολιγνιτοποίησης.

Το σύνολο των Βουλευτών της συμπολίτευσης των λιγνιτικών περιοχών και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας αρνήθηκαν να συνυπογράψουν λέγοντας ότι έχουν πάρει ήδη τηδέσμευση των αρμόδιων Υπουργών για μεγάλη αύξηση του ποσοστού προς τις λιγνιτικές περιοχές. Τελικά το ποσοστό προς τις λιγνιτικές περιοχές ανέρχεται στο 4,5%, χαμηλότερο από το 6% που είχε προβλέψει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το πρώτο Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στην Ευρώπη το 2018και χωρίς την προοπτική άμεσης απολιγνιτοποίησης.

Το γεγονός της αύξησης των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίουκαι ως απόρροια η αύξηση του ποσού που διατίθεται στις λιγνιτικές περιοχές δε μας καλύπτει. Η εξασφάλιση του προτεινόμενου ποσοστούείναι δεσμευτικός και δικαιότερος όρος.Βεβαίως πρέπει να παραδεχθούμε ότι το 4,5% είναι αυξημένο από το ντροπιαστικό 1% που το είχαν φτάσει το 2020 ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Ταγαράς!