Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την τροποποίηση/συμπλήρωση του Κώδικα Διαχείρισης ΗΣ ΜΔΝ και της Μεθοδολογίας του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ.

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την τροποποίηση/συμπλήρωση του Κώδικα Διαχείρισης ΗΣ ΜΔΝ και της Μεθοδολογίας του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ.
Τετάρτη, 10/11/2021 - 15:09

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 20 Οκτωβρίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση/συμπλήρωση του Κώδικα Διαχείρισης ΗΣ ΜΔΝ και της Μεθοδολογίας του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ αναφορικά με τις χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου μετά τη λειτουργία Υβριδικών Σταθμών και Σταθμών ΑΠΕ με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη δραστηριοποίηση Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Αγορά ΜΔΝ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

  1. Ημερομηνία αποστολής: 02.11.2021
    Αριθμός πρωτοκόλλου: I-312815
    Αποστολέας: ΔΕΔΔΗΕ