Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευση της ΡΑΕ για την καθιέρωση προτύπων για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης».

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευση της ΡΑΕ για την καθιέρωση προτύπων για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης».
Δευτέρα, 08/11/2021 - 16:24

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 14 Οκτωβρίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τη καθιέρωση προτύπων για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης», διάρκειας μέχρι τις 01 Νοεμβρίου 2021, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 19.10.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-311572

Αποστολέας: ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Περιεχόμενο Επιστολής: Δημοσιοποίηση

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 21.10.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-312120

Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ (ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

Περιεχόμενο Επιστολής: Δημοσιοποίηση

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 02.11.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-312708

Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

Περιεχόμενο Επιστολής: Δημοσιοποίηση

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 02.11.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-312715

Αποστολέας: VOLTERRA A.E.

Περιεχόμενο Επιστολής: Δημοσιοποίηση

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 02.11.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-312716

Αποστολέας: VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A .E.

Περιεχόμενο Επιστολής: Δημοσιοποίηση

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 02.12021

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-312719

Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Περιεχόμενο Επιστολής: Δημοσιοποίηση

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 03.12021

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-312813

Αποστολέας: ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Περιεχόμενο Επιστολής: Δημοσιοποίηση

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 03.12021

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-312811

Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΠΕΝ) Περιεχόμενο Επιστολής: Δημοσιοποίηση

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 05.12021

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-313012

Αποστολέας: Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

Περιεχόμενο Επιστολής: Δημοσιοποίηση

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στη δημόσια διαβούλευση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ