16 άτομα με δίμηνη σύμβαση εργασίας αναζητά για πρόσληψη ο ΑΔΜΗΕ

16 άτομα με δίμηνη σύμβαση εργασίας αναζητά για πρόσληψη ο ΑΔΜΗΕ
Δευτέρα, 08/11/2021 - 14:27

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 16 ατόμων, ειδικότητας ΓΥ5 (εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κοζάνης, για Κεντρικές Υπηρεσίες και τους Περιφερειακούς Τομείς της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 15.11.2021 .

Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υπάρχουν στην Ανακοίνωση και την Αίτηση που επισυνάπτονται.