47 άτομα με 8μηνες συμβάσεις προσλαμβάνει η ΔΕΗ στη Ρόδο

47 άτομα με 8μηνες συμβάσεις προσλαμβάνει η ΔΕΗ στη Ρόδο
Παρασκευή, 22/10/2021 - 15:53

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Ρόδου

Την πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του κλάδου υποστήριξης ΑΗΣ Ρόδου, που εδρεύει στη Σορωνή Ρόδου, του Δήμου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Υποβολή αιτήσεων από σήμερα Παρασκευή 22.10.2021 ως και την επόμενη Δευτέρα 01.11.2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Παράρτημα

Παράρτημα Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Αίτηση

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Σορωνής

Την πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του κλάδου ΑΗΣ Σορωνής, που εδρεύει στη Σορωνή Ρόδου, του Δήμου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Υποβολή αιτήσεων από σήμερα Παρασκευή 22.10.2021 ως και την επόμενη Δευτέρα 01.11.2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Παράρτημα

Παράρτημα Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Αίτηση