Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΣΜΗΕ.

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΣΜΗΕ.
Παρασκευή, 22/10/2021 - 14:58

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 6 Ιουλίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο θέσπισης νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΣΜΗΕ , δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 20.7.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-306599
  Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ
 2. Ημερομηνία αποστολής: 30.7.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307509
  Αποστολέας:ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 3. Ημερομηνία αποστολής: 30.7.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307516
  Αποστολέας:ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ