1η συνάντηση της άτυπης ομάδας ρυθμιστικών αρχών του Νότου (SRIG)

1η συνάντηση της άτυπης ομάδας ρυθμιστικών αρχών του Νότου (SRIG)
Πέμπτη, 21/10/2021 - 12:31

Χθες 20 Οκτωβρίου, εκπρόσωποι των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών από τα κράτη μέλη της ΕΕ της νότιας Ευρώπης συναντήθηκαν στην Αθήνα στην πρώτη συνάντηση της Άτυπης Ομάδας των Ρυθμιστών Νοτίων (SRIG). Η συνάντηση ήταν μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδας και της Γαλλίας και χαιρετίστηκε από τις ΕΡΑ της Κύπρου, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας.

Οι Πρόεδροι των Ρυθμιστικών Αρχών του Νότου αναγνώρισαν την αξία της στενής συνεργασίας για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και θέσεων σχετικά με κοινά ζητήματα και εξελίξεις στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα και παρουσίασαν τις απόψεις τους για τα οφέλη από μια τέτοια συνεργασία όσον αφορά τις υπάρχουσες ή πιθανές περιφερειακές ευκαιρίες και προκλήσεις στην Ευρωπαϊκό νότο.

Οι Ρυθμιστικές Αρχές εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με την κοινή τους συμμετοχή σε διεθνείς και περιφερειακούς Οργανισμούς και συμφώνησαν να αναζητήσουν τρόπους για να ενισχύσουν τη συνεργασία τους εντός αυτών.

Οι Πρόεδροι των νότιων ρυθμιστικών αρχών συζήτησαν τον αντίκτυπο της τρέχουσας κρίσης των τιμών της ενέργειας και του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα των συστημάτων στον ευρωπαϊκό νότο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ