EIT Community Booster: Ενίσχυση επιχειρηματικών προσπαθειών στα πλαίσια του New European Bauhaus

EIT Community Booster: Ενίσχυση επιχειρηματικών προσπαθειών στα πλαίσια του New European Bauhaus
Τρίτη, 19/10/2021 - 20:41
  • Το EIT Community Booster αναζητά ευρωπαϊκές νεοφυείς (startups) και εδραιωμένες (scaleups) επιχειρήσεις, οι οποίες αναπτύσσουν λύσεις που προωθούν τον μετασχηματισμό στα πλαίσια του New European Bauhaus, με σκοπό να επιταχύνει την ανάπτυξή τους.
  • Οι 20 καλύτερες επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη συνολικής αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2021 - Οι επιχειρηματίες καθοδηγούν τις εξελίξεις. Με αποστολή τη δημιουργία μιας αειφόρου Ευρώπης, χωρίς αποκλεισμούς, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology - EIT) και πέντε από τις Κοινότητες Γνώσης & Καινοτομίας που το EIT διαθέτει, εκκινούν μια κοινή πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και ομάδων που προωθούν τον μετασχηματισμό του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (New European Bauhaus).

Η πρωτοβουλία που ονομάζεται EIT Community Booster, συντονίζεται από το EIT Digital και περιλαμβάνει τους τομείς EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing και EIT Urban Mobility. Μαζί αναζητούν τις πιο καινοτόμες startups και scaleups που προωθούν αειφόρες αλλαγές για τις πόλεις, τις βιομηχανίες, το κλίμα, τα τρόφιμα, την ευζωία και τη συνολική ποιότητα ζωής, για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και να τις βοηθήσουν ώστε να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο.

Είκοσι επιλεγμένες εταιρείες θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία και θα λάβουν αναπτυξιακή υποστήριξη αξίας 50.000 ευρώ. Η υποστήριξη θα παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις αυτές να επιταχύνουν τις δραστηριότητές τους σε ανώτερο επίπεδο.

Σχεδιασμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το New European Bauhaus "μετατρέπει" την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) σε μια απτή, θετική εμπειρία στην οποία όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να συμμετάσχουν και να προοδεύσουν από κοινού. Με βάση αυτό, το EIT Community Booster στοχεύει να εντοπίσει και να υποστηρίξει τις startups και scaleups που ικανοποιούν τις τρεις βασικές διαστάσεις του New European Bauhaus:

  1. αειφορία, από τους κλιματικούς στόχους, ως την κυκλική οικονομία, τη μηδενική ρύπανση και τη βιοποικιλότητα
  2. αισθητική, που εξασφαλίζει ποιοτικές εμπειρίες και στυλ, εκτός από την λειτουργικότητα
  3. κοινωνική ένταξη, από την αξιοποίηση της διαφορετικότητας, έως την διασφάλιση της προσβασιμότητας και της προσιτότητας.

Η προσέγγιση της Πρωτοβουλίας είναι πολυεπίπεδη, ξεκινώντας από διεθνές και καταλήγοντας σε τοπικό επίπεδο, συμμετοχική και διεπιστημονική.

Η Gioia Ghezzi, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του EIT υπογράμμισε: «Το EIT Community συμβάλλει σε όλες τις πτυχές του New European Bauhaus και διαθέτει το οικοσύστημα για να ανακαλύψει συναρπαστικές ιδέες και startups από όλη την Ευρώπη. Ανυπομονούμε να ανακαλύψουμε και να αναβαθμίσουμε τις δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις που θα βοηθήσουν να προσεγγίσουμε εκ νέου τον αειφόρο τρόπο ζωής και να κάνουμε τους χώρους διαβίωσης πιο όμορφους και προσιτούς!»

Αξιοποιώντας το τεράστιο δίκτυο και την τεχνογνωσία του πιο ελπιδοφόρου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας, του EIT Community, η νέα πρωτοβουλία συνδυάζει τα καλύτερα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρήσεων που προσφέρονται από τα EIT Digital, EIT Climate-KIC, EIT Food, EIT Manufacturing και EIT Urban Mobility.

Ξεκινώντας από την πρωτόλεια επιχειρηματική καθοδήγηση και φτάνοντας έως την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και την υποστήριξη της διεθνούς ανάπτυξης, καθένα από τα ακόλουθα πέντε προγράμματα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για να βοηθήσει επιχειρήσεις διαφορετικών επιπέδων ωριμότητας να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, να αντλήσουν χρηματοδότηση και να εξαπλωθούν διεθνώς. Ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και εξειδίκευσης, οι επιχειρηματίες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση σε ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα στο πλαίσιο του EIT Community Booster και στις ειδικές δράσεις τους που αφορούν στο New European Bauhaus:

  • EIT Digital Accelerator: για scaleups που αξιοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων και προϊόντων σε επιχειρηματικούς κλάδους, πόλεις και κοινότητες, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία, την κοινωνική ένταξη και την αισθητική, ώστε να προωθήσουν ένα πράσινο, ασφαλές και αειφόρο μέλλον.
  • The Clean Cities ClimAccelerator: για startups που αναπτύσσουν καινοτόμα έργα στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κινητικότητα, τους χώρους πρασίνου και τις μετασκευές, συμβάλλοντας σε πιο βιώσιμες, υγιείς και καθαρές πόλεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τις εμπειρίες των πολιτών.
  • EIT Food Accelerator Network: για startups αγρο-διατροφικών προϊόντων τα οποία επηρεάζουν οποιοδήποτε τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, γεωργικής παραγωγής ή τροφίμων, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός πιο υγιούς, πιο αξιόπιστου και πιο αειφόρου συστήματος τροφίμων για τις τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες.
  • EIT Manufacturing Accelerator: για startups που συμβάλλουν στην πράσινη και κοινωνικά βιώσιμη παραγωγή και την νεωτερική σκέψη στο βιομηχανικό οικοσύστημα.
  • EIT Urban Mobility Accelerator: για startups που αναπτύσσουν αειφόρες εναλλακτικές λύσεις για δομημένα περιβάλλοντα (hardscapes) αστικών χώρων, για τη βιοποικιλότητα, για τη βελτίωση των δημόσιων χώρων και την προσβασιμότητα, για τη βελτίωση της ευζωίας των πολιτών ή/και τη διασφάλιση της καθολικής κινητικότητας για όλους, ως βασικού παράγοντα κοινωνικής ένταξης.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2021, 23:59 CET. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής και τα βραβεία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας.

Σχετικά με το European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Το EIT ενισχύει την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί μέσω της ενίσχυσης λύσεων σχετικών με τις πιο επιτακτικές διεθνείς προκλήσεις και μέσω της υποστήριξης επιχειρηματικών ταλέντων που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, στην Ευρώπη. Το EIT είναι φορέας της ΕΕ και αναπόσπαστο μέρος του Horizon Europe, του προγράμματος- πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Το Ινστιτούτο υποστηρίζει τις δυναμικές πανευρωπαϊκές συνεργασίες -γνωστές ως EIT Knowledge and Innovation Communities- μεταξύ κορυφαίων εταιρειών, ερευνητικών εργαστηρίων και πανεπιστημίων. Μαζί με τους εταίρους της, η EIT Community προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη: μαθήματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης, υπηρεσίες δημιουργίας και επιτάχυνσης επιχειρήσεων και ερευνητικά προγράμματα με γνώμονα την καινοτομία.

Σχετικά με το EIT Community New European Bauhaus

Η πρωτοβουλία EIT Community New European Bauhaus υποστηρίζει αειφόρα εγχειρήματα, ενισχύοντας την εκπαίδευση και τη συνεργασία με τους πολίτες για την στήριξη της αποστολής του New European Bauhaus, που συνδέει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και το σχεδιασμό για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αυτή η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) καθοδηγείται από το EIT Climate-KIC και περιλαμβάνει τα EIT Digital, EIT Food, EIT Manufacturing και EIT Urban Mobility με σκοπό να φέρει κοντά την επιστήμη, την τεχνολογία, τις τέχνες και τον πολιτισμό στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Σχετικά με το EIT Digital

Πιστεύουμε στη δημιουργία και τη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής ψηφιακής Ευρώπης, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη και αειφόρο, που στοχεύει σε έναν παγκόσμιο αντίκτυπο της ευρωπαϊκής καινοτομίας, η οποία τροφοδοτείται από ταλέντο και ψηφιακή τεχνολογία.

Ενσωματώνουμε το μέλλον της καινοτομίας κινητοποιώντας ένα πανευρωπαϊκό οικοσύστημα ανοικτής καινοτομίας, κορυφαίων ευρωπαϊκών εταιρειών, ΜΜΕ, νεοφυών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων, όπου φοιτητές, ερευνητές, μηχανικοί, προγραμματιστές και επενδυτές ασχολούνται με την τεχνολογία, τις δεξιότητες, τις επιχειρηματικές και κεφαλαιακές ανάγκες της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Δημιουργούμε την επόμενη γενιά ψηφιακών επιχειρήσεων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και καλλιεργούμε το ψηφιακό επιχειρηματικό ταλέντο, βοηθώντας τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να βρίσκονται στην πρωτοπορία της ψηφιακής καινοτομίας, παρέχοντάς τους τεχνολογία και υποστήριξη για ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.eitdigital.eu.

Σχετικά με το EIT Climate-KIC

Το EIT Climate-KIC είναι μια Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Community - KIC), που εργάζεται για να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.

Σχετικά με το EIT Food

Το EIT Food, που ιδρύθηκε από το EIT, οικοδομεί μια περιεκτική και καινοτόμο κοινότητα από ποικίλους εταίρους στον τομέα των τροφίμων, για να καθοδηγήσει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε όλη την Ευρώπη.

Πιστεύουμε ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, οπότε όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για να τα βελτιώσουμε. Οικοδομούμε ένα μοναδικό δίκτυο εταίρων, που παρέχουν μια ολιστική εικόνα της αξιακής αλυσίδας των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων βασικών παραγόντων της βιομηχανίας, νεοφυών επιχειρήσεων γεωργικών τροφίμων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων από όλη την Ευρώπη.

Σχετικά με το EIT Manufacturing

Το EIT Manufacturing είναι μια Κοινότητα Καινοτομίας του EIT, που συνδέει τους κορυφαίους κατασκευαστές στην Ευρώπη. Παρακινούμενοι από μια ισχυρή διεπιστημονική και αξιόπιστη κοινότητα, στοχεύουμε να προσθέσουμε μοναδική αξία στα ευρωπαϊκά προϊόντα, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες και να εμπνεύσουμε τη δημιουργία μιας παγκοσμίως ανταγωνιστικής και αειφόρου παραγωγικής διαδικασίας.

Σχετικά με το EIT Urban Mobility

Το EIT Urban Mobility είναι μια πρωτοβουλία του EIT. Από τον Ιανουάριο του 2019 εργαζόμαστε για να ενθαρρύνουμε θετικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μετακινούνται στις πόλεις, προκειμένου αυτές να γίνουν πιο φιλικές προς τους κατοίκους τους. Στόχος μας είναι να γίνουμε η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία μετασχηματισμού της αστικής κινητικότητας. Η συγχρηματοδότηση έως και 400 εκατ. ευρώ (2020-2026) από το EIT, έναν οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμβάλει στην πραγματοποίηση αυτού του στόχου.