Στη δημοσιότητα το σχέδιο διάσπασης των ΕΛΠΕ

Στη δημοσιότητα το σχέδιο διάσπασης των ΕΛΠΕ
Πέμπτη, 14/10/2021 - 11:46

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 του ν. 4601/2019, ότι το Σχέδιο Διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών με σύσταση νέας εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.09.2021, έχει καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιευθεί στο διαδικτυακό του τόπο στις 12.10.2021 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.helpe.gr/el/investorrelations/CorporateTransformation/SupportingMaterial/) στις 30.09.2021.