Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ, για την ενδυνάμωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών

Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ, για την ενδυνάμωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών
Πέμπτη, 23/09/2021 - 13:28

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 5 Αυγούστου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την εξέταση των αναγκαίων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων προκειμένου για την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου προς την Οδηγία 2019/944, σε ό,τι ειδικότερα αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών: Ζητήματα επαρκούς ενημέρωσης των καταναλωτών, διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ενίσχυση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 17.8.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-308347
  Αποστολέας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΩΜΑ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ)
 2. Ημερομηνία αποστολής: 31/08/2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-308837
  Αποστολέας: CLARUS ENERGY SERVICES (ALLAZOREVMA)
 3. Ημερομηνία αποστολής: 06.09.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309139
  Αποστολέας: ΚΕ.Π.ΚΑ
 4. Ημερομηνία αποστολής: 14/9/2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309318
  Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ
 5. Ημερομηνία αποστολής: 17/9/2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309599
  Αποστολέας: VOLTERRA Α.Ε.
 6. Ημερομηνία αποστολής: 17/9/2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309657
  Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
 7. Ημερομηνία αποστολής: 17/9/2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309659
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
 8. Ημερομηνία αποστολής: 17/9/2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309674
  Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΕΠΗΕ)
 9. Ημερομηνία αποστολής: 17/9/2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309679
  Αποστολέας: ELPEDISON Α.Ε.
 10. Ημερομηνία αποστολής: 17/9/2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-309728
  Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΠΕΝ)
 11. Ημερομηνία αποστολής: 17/9/2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: I-309748 & I-309727
  Αποστολέας: ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 12. Ημερομηνία αποστολής: 17/9/2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309960
  Αποστολέας: Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών – Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η Παρέμβαση»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ