Ικανοποίηση της ΔΕΗ για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του λιγνίτη

Ικανοποίηση της ΔΕΗ για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του λιγνίτη
Δευτέρα, 13/09/2021 - 15:07

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη συμφωνίας με την Ελληνική Δημοκρατία για την υπόθεση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του λιγνίτη, η ΔΕΗ εκφράζει την ικανοποίησή της για την οριστική επίλυση της υπόθεσης η οποία εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια. 

Η ανακοίνωση δεν δημιουργεί εκπλήξεις για το βασικό περιεχόμενο της συμφωνίας, αναμένεται βεβαίως η αποσαφήνιση των λεπτομερειών της για την υλοποίησή της μέσω της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Επισημαίνεται η θετική διάσταση της συμφωνίας που αφορά

(i) τη σύνδεση των τιμών διάθεσης των προθεσμιακών προϊόντων με τις τιμές που θα διαμορφώνονται από την Αγορά και

(ii) τον περιορισμένο χρόνο διάθεσής τους. 

Με αυτά τα δεδομένα, η ΔΕΗ εκτιμά ότι η συμφωνία δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματά της.