ΔΕΗ: Προκήρυξη 1/2021 για την πρόσληψη 169 ατόμων με συμβάσεις αορίστου χρόνου

ΔΕΗ: Προκήρυξη 1/2021 για την πρόσληψη 169 ατόμων με συμβάσεις αορίστου χρόνου
Δευτέρα, 06/09/2021 - 14:53

Η ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού που υλοποιεί και προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις του νέου ιδιαίτερα ανταγωνιστικού, οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4643/2019, θα προβεί εντός των επομένων ημερών στη δημοσίευση της Προκήρυξης 1/2021, η οποία έχει εγκριθεί με σχετική Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τον αναλυτικό πίνακα των θέσεων:

Απόσπασμα Προκήρυξης 1/2021