ΔΕΗ: Οι τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΗ: Οι τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ
Παρασκευή, 03/09/2021 - 21:23

Τέσσερις είναι οι δεσμευτικές προσφορές που υπεβλήθησαν για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ, στο Χρηματιστήριο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ, υποβλήθηκαν 4 δεσμευτικές προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες (με αλφαβητική σειρά):

  • CVC Capital Partners Group
  • First Sentier Investors Group
  • KKR Group
  • Macquarie Group

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των τεχνικών φακέλων των υποβληθεισών προσφορών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔEΗ Α.Ε. και στη συνέχεια το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

Η ΔEΗ Α.Ε. θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.