ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Λάρισας

ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Λάρισας
Πέμπτη, 26/08/2021 - 13:32

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Μονάδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος / περιοχή Λάρισας, Νομού Λάρισας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 27/08/2021 έως και 06/09/2021.

Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων