ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/Κλάδος ΑΗΣ Κατταβιάς, στη Ρόδο

ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/Κλάδος ΑΗΣ Κατταβιάς, στη Ρόδο
Τρίτη, 24/08/2021 - 21:27

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, του κλάδου ΑΗΣ Κατταβιάς, που εδρεύει στην Κατταβιά Νότιας Ρόδου, του Νομού Δωδεκανήσου, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 26.08.2021 έως Δευτέρα 06.09.2021.

Δείτε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021