Γ. Στάσσης: Η ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA 1,1 δισ. μέχρι το 2023

Γ. Στάσσης: Η ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA 1,1 δισ. μέχρι το 2023
Πέμπτη, 24/06/2021 - 20:02

Η ΔΕΗ θέτει ως στόχο την επίτευξη επαναλαμβανόμενου EBITDA ύψους 1,1 δισ. ευρώ μέχρι το 2023 έναντι 0,9 δισ. ευρώ το 2020, ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γ. Στάσσης κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας η ΔΕΗ έχει ήδη φτάσει στο 80% του στόχου για την επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία που έχει τεθεί στο στρατηγικό σχέδιο. Παράλληλα, ο κ. Στάσσης τόνισε ότι προχωρά κανονικά το πρόγραμμα της απολιγνιτοποίησης καθώς έχει ήδη αποσυρθεί καθαρή ισχύς 1,1 GW το 2020 και το 2021, ενώ ακόμη έχει προγραμματιστεί η απόσυρης για ακόμη 0,24GW εντός του έτους. Όπως είπε ο επικεφαλής της εταιρείας το κόστος της απολιγνιτοποίησης θα κατανεμηθεί σε βάθος 10 – 15 ετών.

Για το 2021 ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι στόχος είναι να επαναληφθούν οι επιδόσεις του 2020, σταθεροποιώντας τη λειτουργική κερδοφορία και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέο κύκλο αύξησης της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2020, ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι τα θετικά αποτελέσματα υπολείπονται των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και άρα δεν επιτρέπεται η καταβολή μερίσματος. Όπως είπε ο επικεφαλής της ΔΕΗ ήδη καταγράφεται μείωση του δείκτη EBΙTDA προς χρέος και μόλις αυτό σταθεροποιηθεί στο 3,5 τότε θα εξεταστεί σε συνδυασμό με την αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών η διανομή μερίσματος. Σημειώνεται ότι το 2021 οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 606 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 400 εκατ. ευρώ στα 3,283 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα το 2020, έφτασε στα 376 εκατ. ευρώ λόγω μείωσης των επενδύσεων στην παραγωγή (το 2019 παρελήφθη ο βασικός εξοπλισμός για τη μονάδα της Πτολεμαΐδας) ενώ αυξήθηκαν κατά 25 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις στη διανομή.

Στον κλάδο των ΑΠΕ αναμένεται αύξηση των επενδύσεων καθώς ωριμάζουν τα πρότζεκτ.

Ο κ. Στάσσης έκανε ιδαίτερη μνεία στην επιστροφή της ΔΕΗ στης αγορές κεφαλαίου με την πετυχημένη έκδοση του πρώτου στην Ευρώπη ομολόγου με ρήτρα αειφορίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μέσω του προγράμματος απολιγνιτοποίησης η ΔΕΗ θα πετύχει το στόχο για μείωση κατά 40% των εκπομπών CO2 σε σχέση με το 2019. Παράλληλα ολοκληρώθηκε το πρώτο πρόγραμμα τιτλοποίησης για απαιτήσεις έως 60 ημέρες με άντληση ποσού 200 εκατ. ευρώ ενώ εντός των ημερών αναμένεται να αντληθεί και ποσό έως 325 εκατ. ευρώ για τις απαιτήσεις έως 90 ημέρες (με Pimco, Carval και Deutsche Bank).

Για τις επενδύσεις στις ΑΠΕ ήδη υλοποιείται το μεγάλο φβ 230 MW στην Πτολεμαΐδα για το οποίο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση project finance ενώ προχωρά και το έργο των 50MW στη Μεγαλόπολη με την επιλογή του αναδόχου. Η ΔΕΗ διαθέτει, ανέφερε ο κ. Στάσσης, το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και έχει εξασφαλιστεί η υλοποίηση σχεδόν του 1GW από το στόχο του 1,5GW μέχρι το 2023. Παράλληλα εντός του 2021 αναμένεται να ληφθούν άδειες για ακόμη 600MW φωτοβολταϊκών και πλωτών φωτοβολταϊκών, ενώ αναπτύσσονται έργα αποθήκευσης για χωρητικότητα 1GWμε δυνατότητα αποθήκευσης έως 3GW.

Στον τομέα της εμπορίας η χρονιά χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη, ενώ ο στόχος για τη ΔΕΗ είναι να πετύχει διείσδυση στους καλούς πελάτες, εφαρμόζοντας μεταξύ άλλων προγράμματα επαναπροσέγγισης πελατών υψηλή αξίας και προγράμματα αύξησης της αφοσίωσης στη ΔΕΗ.

Καταλήγοντας ο κ. Στάσσης ανέφερε ότι το δυσκολότερο κομμάτι του μετασχηματισμού της επιχείρησης έχει ήδη επιτευχθεί, η διοίκηση διατηρεί ισχυρή πεποίθηση για αύξηση της παρουσίας της στις ΑΠΕ. Ανοίγει ο δρόμος, σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού για καλύτερη κερδοφορία τόνισε ο επικεφαλής της ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή προχώρησε σε έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2021, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της εταιρικής χρήσης, ενέκρινε την έκθεση αποδοχών καθώς και τα πεπραγμένα της επιτροπής ελέγχου.

Συντάκτης Χάρης Φλουδόπουλος, Πηγή capital.gr