ΡΑΕ: Παράταση Προθεσμίας Έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού για εν Λειτουργία Σταθμούς

ΡΑΕ: Παράταση Προθεσμίας Έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού για εν Λειτουργία Σταθμούς
Τετάρτη, 29/03/2023 - 10:45

Παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2023 η Προθεσμία Έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού για εν Λειτουργία Σταθμούς

Ενημερώνονται οι κάτοχοιεν λειτουργίαεξαιρούμενων σταθμών ότι η προθεσμία ανάρτησης των πολυγώνων των σταθμών, καθώς και προσκόμισης της Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) για τα Μη Διασυνδεμένα Νησιά, παρατείνεται μέχρι την30ηΙουνίου 2023(παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4986/2022 και την παρ. 3 του άρθρου 273 του ν. 5037/2023).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για όλες τις κατηγορίες Εξαιρούμενων Σταθμών πραγματοποιούνται στοΗλεκτρονικό Μητρώο Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.Β.Π.Η.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 54 του ν. 4951/2022.