Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Το κόστος και το όφελος μετά την επιδότηση

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Το κόστος και το όφελος μετά την επιδότηση
Τετάρτη, 08/02/2023 - 06:25

Για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού στέγης θα χρειαστούν 90-100 τ.μ. ασκίαστου μέρους για ένα σύστημα 3KW.

Αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέση με το πρόγραμμα επιδότησης των φωτοβολταϊκών στέγης, μέσω του οποίου αναμένεται να ευνοηθούν περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά. Από το πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάρτιο θα προσφέρεται επιδότηση μόνο για τα συστήματα με μπαταρία, δηλαδή με δυνατότητα αποθήκευσης.

Ο οδηγός του προγράμματος αναμένεται να δημοσιευθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά από το υπουργείο Ενέργειας αναμένεται να επιδοτείται το 60% της συνολικής δαπάνης του φωτοβολταϊκού και το 100% της μπαταρίας. Να σημειωθεί πως σήμερα υπάρχουν δύο μοντέλα ενίσχυσης των οικιακών φωτοβολταϊκών. Το πρώτο είναι η αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) και το άλλο είναι το πρόγραμμα στεγών (έως 6 kWp) σε σπίτια με την προϋπόθεση να πωλείται το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας έναντι 8,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού στέγης θα χρειαστούν 90-100 τ.μ. ασκίαστου μέρους για ένα σύστημα 3KW. Ανάλογα με τις ανάγκες ενός νοικοκυριού που υπολογίζεται σε 4.250KW ετησίως θα χρειαστεί και το αντίστοιχο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση ένα σύστημα 3KW είναι ικανοποιητικό.

Παραδείγματα με τιμές μετά την επιδότηση

Το κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 7KW κυμαίνεται μεταξύ 1.200-8.400 ευρώ, ενώ μετά την επιδότηση (60%) ενός συστήματος 720- 5.040 ευρώ. Να σημειωθεί πως για ένα σύστημα 6KW μαζί με μπαταρία το όφελος ενός νοικοκυριού μετά την επιδότηση θα αγγίξει τα 1.400 ευρώ.

Να αναφερθεί πως ένα νοικοκυριό με κατανάλωση ετήσια 4.250 κιλοβατώρες πληρώνει μόνο για το ανταγωνιστικό σκέλος τουλάχιστον 640 ευρώ. Επομένως για ένα σύστημα 3KW η απόσβεση γίνεται σε 4-5 χρόνια. Βέβαια ο χρόνος απόσβεσης αποτελεί συνάρτηση του προσανατολισμού της επιφάνειας που έχει εγκατασταθεί το φ/β, αλλά και σε σχέση με το συνολικό κόστος της εγκατάστασης.