Μυτιληναίος: Οι προτάσεις για τη σχεδιαζόμενη πλατφόρμα RES PPAs

Μυτιληναίος: Οι προτάσεις για τη σχεδιαζόμενη πλατφόρμα RES PPAs
Τρίτη, 24/01/2023 - 05:32

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή της Μυτιληναίος προς τη ΡΑΕ, οι μακροχρόνιες διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RES PPAs) αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό εμπορικό εργαλείο.

Το μη δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς τη συμμετοχή, τη μη αυστηρή τυποποίηση των συμβάσεων και εξαίρεση από το πλαφόν στα έσοδα ηλεκτροπαραγωγής των συμβολαίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (RES PPAs) προτείνει η Μυτιληναίος αναφορικά με τη λειτουργία της σχεδιαζόμενης πλατφόρμας διμερών συμβολαίων από ΑΠΕ.

Με επιστολή στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποίησε η ΡΑΕ σχετικά με τη θέσπιση πλατφόρμας σύναψης συμβολαίων από ΑΠΕ, σημειώνει ότι τα RES PPAs θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως διμερή εργαλεία που δεν θα υπόκεινται σε αυστηρή τυποποίηση ενώ διευκρινίζει ότι η επικείμενη λειτουργία του σχήματος GreenPool δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την σχεδιαζόμενη πλατφόρμα RES PPAs. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή της Μυτιληναίος προς τη ΡΑΕ, οι μακροχρόνιες διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RES PPAs) αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό εμπορικό εργαλείο προώθησης των ΑΠΕ το επόμενο διάστημα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τα σχήματα λειτουργικής ενίσχυσης μέσω των διαγωνισμών ΑΠΕ.

Αποτελούν δε, τον καταλληλότερο αγοραίο τρόπο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, με το λιγότερο κόστος για την κοινωνία και τη βέλτιστη μόχλευση των πόρων της ιδιωτικής οικονομίας, αφού θα γεφυρώσουν σε διμερή βάση την παραγωγή από ΑΠΕ με την τελική ζήτηση. Παρόλα αυτά η εταιρεία σημειώνει ότι παραμένει η ανάγκη αντιμετώπισης κινδύνων και προκλήσεων, όπως το κόστος διαμόρφωσης (shaping&firmingrisk/cost) της στοχαστικής παραγωγής ΑΠΕ προκειμένου να ανταποκρίνεται στο προφίλ κατανάλωσης των αγοραστών. Και αναφέρει ότι ειδικά για την περίπτωση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, το ζήτημα αυτό καλείται να αντιμετωπίσει το σχήμα GreenPool, που η Ελλάδα, έχει κοινοποιήσει προς έγκριση στη ΓΔ Ανταγωνισμού.

Η εταιρεία θεωρεί ότι η καθιέρωση πλατφόρμας σύναψης RES PPAsπου στόχο έχει την προσέλκυση και άλλων δυνητικά ενδιαφερομένων, λ.χ. επιχειρήσεων (ΑΠΕ ή καταναλωτών) που δεν έχουν την πρόθεση (τόσο) μακροχρόνιας δέσμευσης ή δεν διαθέτουν τους πόρους και το know-how για να προχωρήσουν σε τέτοιες συμβάσεις, είναι χρήσιμη.

Ωστόσο όπως αναφέρει εάν η πλατφόρμα δεν είναι απλού τύπου match making (option 1) αλλά κεντρικά σχεδιασμένη πλατφόρμα που αποσυνδέει τα δύο μέρη, μεταθέτοντας το ρίσκο αντισυμβαλλόμενου στο διαχειριστή της συγκεκριμένης πλατφόρμας, συνεπάγεται την επιβολή ενός premium πάνω στην δίκαιη τιμή της συναλλαγής.

«Κάτι τέτοιο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, θα καταστήσει λιγότερο ανταγωνιστικά αυτά τα συμβόλαια κυρίως ως προς τους βασικούς αγοραστέςηλεκτρικής ενέργειας από RES PPA».

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η αξία των RES PPAs εδράζεται κυρίως στο ότι είναι μη τυποποιημένες συμφωνίες που αντανακλούν τις ισορροπίες διαφορετικών συμφερόντων ανάλογα πάντα και με τον χρόνο που πραγματοποιούνται, τις ανάγκες και τα ρίσκα που έχει η κάθε πλευρά. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια για αυστηρή τυποποίηση αυτών των συμβάσεων ενδέχεται να μειώσει την ζήτησή τους ως προϊόντα προς κατανάλωση από τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Τονίζει δε ότι οποιαδήποτε λύση και αν υιοθετηθεί, δεν θα πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα (ως προς την συμμετοχή σε αυτή), καθώς και ότι η επικείμενη λειτουργία του σχήματος GreenPool δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την σχεδιαζόμενη πλατφόρμα RES PPAs.

Αντιθέτως, αυτά τα δύο σχήματα θα πρέπει να λειτουργούν εν παραλλήλω, συμβάλλοντας στον κοινό στόχο αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ.

Αναφερόμενη στα βασικά χαρακτηριστικά των RES PPAs σημείωνει ότι ένα από τα βασικά είναι η διάρκειά τους, που υπερβαίνει σημαντικά τις συνήθεις συμβάσεις προμήθειας που ισχύουν σήμερα. Για αυτό, τονίζεται, θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι οι εν λόγω συμβάσεις δε θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε προβληματική ρύθμιση που δύναται να επηρεάζει ή και να ανατρέπει πλήρως τους συμφωνημένους και μέσω της πλατφόρμας όρους της. Μάλιστα αναφέρει ως παράδειγμα «την πλήρη παρεμπόδιση των RES PPAs με την επιβολή πλαφόν στα έσοδα της ηλεκτροπαραγωγής, χωρίς να διασφαλίζεται η σαφής πρόβλεψη τουΚανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 για περιορισμό της σχετικής ρύθμισης αποκλειστικά και μόνο στα «πραγματοποιηθέντα αγοραία έσοδα».

Τέλος, η Μυτιληναίος αναφέρει ότι η πρωτοβουλία της ΡΑΕ μπορεί να έχει θετική επίπτωση για την περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου των PPAs συμπληρώνει ωστόσο ότι η καθιέρωση μιας τέτοιας πλατφόρμας είναι κατ’ αρχήν δόκιμη υπό την option 1 ενώ η option 3 είναι η πιο πολύπλοκη τεχνικά και παράλληλα μετην μικρότερη προστιθέμενη αξία.